Special Infrastructure Solutions

The products and services within Special Infrastructure Solutions span a relatively broad range of niched infrastructure solutions. The common theme is more niched market segments within infrastructure, with favourable underlying growth, a low degree of cyclicality and a gradual introduction of stricter environmental, energy and safety regulations. The willingness among both public and private customers to invest in better and niched solutions creates a good market position for our companies providing Special Infrastructure Solutions.

During the first half of 2021, Sdiptech divested seven of the previous nine operations within Property Technical Services. As a result of the divestments within the business area, a reorganization has been made which has resulted in the remaining operations in the former segment Property Technical Services, as of the third quarter of 2021, being reported under Special Infrastructure Solutions. The two remaining units operate in frame completion and special elevators for customer-unique needs.

Air & Climate Control

In the Air & Climate segment, our companies provide products and services to monitor and control indoor climate, air quality, and energy efficiency.

Safety & Security

In the Safety & Security segment our companies provide software technologies for secure communication, fire safety and integrated security systems in both public and private environments.

Transportation & Logistic

In the Transportation segment, our companies focus on digital technology for speed monitoring and infrastructure for air traffic communication.

Special Infrastructure Solutions

Produkter och tjänster i Special Infrastructure Solutions spänner över ett relativt brett spektrum av nischer. Det gemensamma temat är djupt nischade marknadssegment inom infrastruktur med gynnsam underliggande tillväxt, lågt konjunkturberoende och ett gradvis införande av strängare miljö-, energi- och säkerhetsbestämmelser. Villigheten hos både offentliga och privata kunder att investera i bättre och nischade lösningar skapar en bra marknadsposition för våra företag som levererar speciallösningar.

Under första halvåret 2021 har Sdiptech avyttrat sju av de tidigare nio verksamheterna inom Property Technical Services. Som en följd av avyttringarna inom affärsområdet, har en omorganisering gjorts som resulterat i att den kvarstående verksamheten i det tidigare segmentet Property Technical Services, från och med det tredje kvartalet 2021, redovisas under Special Infrastructure Solutions. De två kvarvarande enheterna verkar inom stomkomplettering och specialhissar för kundunika behov.

Air & Climate Control

Inom luft- och klimatsegmentet erbjuder våra företag produkter och tjänster för att övervaka och kontrollera inomhusklimat, luftkvalitet och energieffektivitet.

Safety & Security

Inom säkerhetssegmentet erbjuder våra företag mjukvara och teknik för säker kommunikation, brandsäkerhet och integrerade säkerhetssystem i både offentliga och privata miljöer.

Transportation & Logistic

Inom transport- och logistiksegmentet erbjuder våra företag digital teknik för hastighetsövervakning och kritisk teknikinfrastruktur för flygtrafikkommunikation.

Quick facts
  • Number of business units: 21
  • Acquisitions since 2019: 15
  • Net sales (2023): 3,169 MSEK
  • EBITA* (2023): 623 MSEK
Snabba fakta
  • Antal affärsenheter: 21
  • Förvärv sedan 2019: 15
  • Omsättning (2023): 3 169 MSEK
  • EBITA* (2023): 623 MSEK
Business units
Affärsenheter
Interested in knowing more?
Vill du veta mer?
Anders Mattson
Head of Special Infrastructure Solutions since 2018
Head of Special Infrastructure Solutions sedan 2018
+46 (0) 706 26 54 80
anders.mattson@sdiptech.com
Join us!

Interested in knowing more about our business area Special Infrastructure Solutions? For more information about our solutions or how we work together with our companies to develop their offerings, do not hesitate to contact us.

Bli en del av Sdiptech!

Är du intresserad av att veta mer om vårt affärsområde Special Infrastructure Solutions? För mer information om våra lösningar eller hur vi samarbetar med våra företag för att utveckla sina erbjudanden, tveka inte att kontakta oss.

Thank you! Your submission has been received!
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och hör av oss så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoppsan! Något gick fel – skicka mail via länken till vänster.

See our other business areas

These are the areas that we have identified as particularly important for societal development and in which niche offerings are becoming essential to ensure that development.

Våra andra affärsområden

Dessa är de områden vi har identifierat som särskilt viktiga för samhällsutveckling och där nischerbjudanden blir viktiga för att säkerställa framtida utveckling.

Resource Efficiency
Resource Efficiency
Read more
Läs mer