Sustainable-linked bonds

Sdiptech AB (publ) (“Sdiptech”) has issued floating rate senior secured sustainability linked bonds of SEK 600 million within a framework of SEK 1,000 million (the “Bonds” or the “Bond Issue”). The Bonds carries an interest rate of 3m Stibor + 4.90% and matures in August 2027. Please find more information on the final prospect here. Detailed terms and conditions for the bond can be found here.

Hållbarhetslänkad obligation

Sdiptech AB (publ) (“Sdiptech”) har emitterat seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta om 600 miljoner kronor under ett ramverk om 1 000 miljoner kronor (”Obligationerna” eller”Obligationsemissionen”). Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 4,90% och förfaller i augusti 2027. Vänligen finn mer information i det finala prospektet här. Detaljerade villkor för obligationen återfinns här.

Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera