Sustainability Framework

Sdiptech has published a sustainability-linked finance framework dated March 2022 (“SLF Framework”) under which sustainability-linked securities, including bonds and loans, can be issued. The SLF Framework confirms Sdiptech’s belief in a future being built on more sustainable, efficient and safe societies. The target selected for the SLF Framework relates to Sdiptech’s ambition to reduce greenhouse gas emission intensity, i.e. in total a 50 percent reduction by 2026 compared to 2021 (scope 1 and 2).

The SLF Framework has been externally verified by ISS ESG in accordance with ICMA’s sustainability-linked bond principles and sustainability linked loan principles. The SLF Framework and ISS ESG’s second party opinion can be found below, together with Carnegie's and Spiltan's questionnaire for issuers.

Documents

Hållbarhetsramverk

Sdiptech har publicerat ett hållbarhetsrelaterade finansiellt ramverk daterat i mars 2022 (”Ramverket”) under vilket hållbarhetsrelaterade värdepapper, inklusive obligationer och lån, kan emitteras. Ramverket bekräftar Sdiptechs tro på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Det mål som valts för Ramverket relaterar till Sdiptechs ambition att minska utsläppsintensiteten för växthusgaser, det vill säga totalt en 50-procentig minskning till 2026 jämfört med 2021 (scope 1 och 2).

Ramverket har externt verifierats av ISS ESG i enlighet med ICMAs principer för hållbarhetsrelaterade obligationer och principer för hållbarhetsrelaterade lån. Ramverket och ISS ESG:s second party opinion (SPO) finns nedan, tillsammans med Carnegies och Spiltans frågeformulär för emittenter.

Dokument

Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera