Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
Sdiptech as an Investment
A strive for better societies creates long-term demand for infrastructure technology. With niche market positions, our business units hold good positions to create sustainable value growth.
Sdiptech som investering
En strävan efter bättre samhällen skapar långsiktig efterfrågan på infrastrukturteknik. Med nischade marknadspositioner har våra affärsenheter goda möjligheter att skapa hållbar värdetillväxt.

As an infrastructure technology group, Sdiptech serves the expanding and more advanced infrastructures of society with specialized technology, solutions, and services.

Strong trends and long-term underlying growth

Several factors contribute to long-term demand for products and services in the market for infrastructure. There are considerable needs for increased capacity and upgrades and growing demands from consumers, corporate customers, and politicians to establish more sustainable, efficient, and safe communities. These forces combine to a market where niched technical companies are natural incubators for the specialization and expertise needed to serve these demands.

Niche companies ideal home for technical advancements

As a group focused on such niche products and services, Sdiptech is well-positioned to implement the technological improvements in societal infrastructure. Our decentralized model is designed to strengthen the niches in our business areas, and our acquisition team is constantly looking to add more solutions to the group.

Som en teknikkoncern inom infrastruktur levererar Sdiptech specialiserad teknologi, lösningar och tjänster till den expanderande och mer avancerade infrastrukturen i samhället.

Starka trender och en långsiktig underliggande tillväxt

Flera faktorer bidrar till långsiktig efterfrågan på produkter och tjänster inom marknaden för infrastruktur: behoven för ökad kapacitet och modernisering är betydande och drivkraften är stark från konsumenter, företagskunder och politiker att etablera mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. De kombineras till en marknad där nischade tekniska företag är naturliga inkubatorer för den specialisering och expertis som krävs för att tillgodose dessa krav.

Nischade bolag driver teknisk utveckling

Genom att ha ett tydligt fokus på nischprodukter och tjänster är Sdiptech väl positionerat för att genomföra de tekniska förbättringarna i samhällsinfrastrukturen. Vår decentraliserade operativa modell är utformad för att stärka nischerna inom våra affärsområden, och vårt interna förvärvsteam söker kontinuerligt efter fler bolag och lösningar.

Strong Growth
Sdiptech’s objective is to generate sustainable value growth. A combination of acquisitions and organic growth driven by profitable positions in niche markets is the basis of our growth strategy. To obtain value growth over time, we continually work with new acquisitions and actively develop our business units to drive strong organic growth. We carry out our operations in a decentralized structure through our Business Area Managers. They provide strategic support and industry-specific know-how to strengthen and develop our niched offerings.
Stark tillväxt
Sdiptechs mål är att skapa en hållbar värdeutveckling. En kombination av förvärv och organisk tillväxt som drivs av lönsamma positioner på nischmarknader är grunden i vår tillväxtstrategi. För att generera värdetillväxt över tid arbetar vi kontinuerligt med nya förvärv och utvecklar aktivt våra affärsenheter för att driva stark organisk tillväxt. Vi bedriver vår verksamhet i en decentraliserad struktur genom våra affärsområdeschefer. De bidrar med strategiskt stöd och branschspecifik kunskap för att stärka och utveckla våra nischade erbjudanden.
2023
3,818 MSEK
2022
3,505 MSEK
2021
2,719 MSEK
2020
2,088 MSEK
2019
1,825 MSEK
2018
1,496 MSEK
2017
1,045 MSEK
2016
745 MSEK
2015
395 MSEK
2014
118 MSEK
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Reports
Rapporter
Interim Report Q1 2024
January - March 2024
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2024
january - mars 2024
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2024
Annual Report 2023
January - December 2023
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2023
januari - december 2023
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2023
Year End Report 2023
January - December 2023
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2023
Januari - december 2023
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2023
Interim Report Q3 2023
July - September 2023
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2023
Juli - September 2023
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2023
Interim Report Q2 2023
April - June 2023
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2023
April - juni 2023
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2023
Interim Report Q1 2023
January - March 2023
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2023
januari - mars 2023
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2023
Annual Report 2022
January - December 2022
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2022
januari - december 2022
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2022
Year End Report 2022
January - December 2022
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2022
Januari - december 2022
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2022
Interim Report Q3 2022
July - September 2022
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2022
Juli - September 2022
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2022
Interim Report Q2 2022
April - June 2022
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2022
April - Juni 2022
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2022
Interim Report Q1 2022
January - March 2022
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2022
januari - mars 2022
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2022
Annual Report 2021
January - December 2021
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2021
januari - december 2021
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2021
Year End Report 2021
January - December 2021
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2021
Januari - december 2021
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2021
Interim Report Q3 2021
July - September 2021
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2021
Juli - september 2021
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2021
Interim Report Q2 2021
April - June 2021
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2021
April - juni 2021
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2021
Interim Report Q1 2021
January - March 2021
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2021
Januari - mars 2021
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2021
Annual Report 2020
January - December 2020
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2020
januari - december 2020
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2020
Year End Report 2020
January - December 2020
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2020
Januari - december 2020
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2020
Interim Report Q3 2020
July - September 2020
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2020
Juli - september 2020
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2020
Interim Report Q2 2020
April - June 2020
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2020
April - juni 2020
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2020
Interim Report Q1 2020
January - March 2020
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2020
Januari - mars 2020
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2020
Annual report 2019
January - December 2019
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2019
Januari - december 2019
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2019
Year End Report 2019
January - December 2019
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2019
january - december 2019
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2019
Interim Report Q3 2019
January - September 2019
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2019
Januari - september 2019
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2019
Interim Report Q2 2019
April - June 2019
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2019
april - juni 2019
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2019
Interim Report Q1 2019
January - March 2019
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2019
januari - mars 2019
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2019
Annual Report 2018
2018
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2018
2018
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2018
Year End Report 2018
January - December 2018
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2018
januari - december 2018
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2018
Interim Report Q3 2018
July - September 2018
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2018
juli - september 2018
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2018
Interim Report Q2 2018
April - June 2018
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2018
april - juni 2018
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2018
Interim Report Q1 2018
January - March 2018
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2018
januari - mar 2018
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2018
Annual Report 2017
2017
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2017
2017
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2017
Year End Report 2017
January - December 2017
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2017
januari - december 2017
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2017
Interim Report Q3 2017
July - September 2017
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2017
juli - september 2017
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2017
Interim Report Q2 2017
April - June 2017
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2017
april - juni 2017
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2017
Interim Report Q1 2017
January - March 2017
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2017
januari - mars 2017
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2017
Annual Report 2016
2016
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2016
2016
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2016
Year End Report 2016
January - December 2016
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2016
januari - december 2016
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2016
Interim Report Q3 2016
July - September 2016
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2016
juli - september 2016
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2016
Interim Report Q2 2016
April - June 2016
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2016
april - juni 2016
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2016
Interim Report Q1 2016
January - March 2016
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2016
januari - mars 2016
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2016
Annual Report 2015
2015
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2015
2015
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2015
Year End Report 2015
January - December 2015
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2015
januari - december 2015
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2015
Interim Report Q3 2015
January - September 2015
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q3 2015
januari - september 2015
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2015
Interim Report Q2 2015
January - June 2015
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q2 2015
januari - juni 2015
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2015
Interim Report Q1 2015
January - March 2015
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Delårsrapport Q1 2015
januari - mars 2015
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2015
Annual Report 2014
2014
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2014
2014
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2014
Year End Report 2014
2014
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Bokslutskommuniké 2014
2014
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2014
Half Year Report 2014
January - June 2014
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Halvårsrapport 2014
januari - juni 2014
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2014
Annual Report 2013
2013
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2013
2013
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2013
Annual Report 2012
2012
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2012
2012
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2012
Annual Report 2011
2011
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2011
2011
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2011
Half Year Report 2011
January - June 2011
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Halvårsrapport 2011
januari - juni 2011
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2011
Annual Report 2010
2010
DOWNLOAD
DOWNLOAD XBRL
Årsredovisning 2010
2010
LADDA NER
LADDA NER XBRL
2010
Presentations & Webcasts
Presentationer & Webcasts
Interim Report Q1 2024
April 25, 2024
2024-04-25
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2024
April 25, 2024
2024-04-25
LADDA NER
WEBCAST
2024
Year End Report 2023
February 9, 2023
2023-02-09
DOWNLOAD
WEBCAST
Bokslutskommuniké 2023
February 9, 2023
2023-02-09
LADDA NER
WEBCAST
2023
Interim Report Q3 2023
October 27, 2023
2023-10-27
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2023
October 27, 2023
2023-10-27
LADDA NER
WEBCAST
2023
Interim Report Q2 2023
July 21, 2023
2023-07-21
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q2 2023
July 21, 2023
2023-07-21
LADDA NER
WEBCAST
2023
Interim Report Q1 2023
May 4, 2023
2023-05-04
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2023
May 4, 2023
2023-05-04
LADDA NER
WEBCAST
2023
Year End Report 2022
January 10, 2023
2023-01-10
DOWNLOAD
WEBCAST
Bokslutskommuniké 2022
January 10, 2023
2023-01-10
LADDA NER
WEBCAST
2022
Interim Report Q3 2022
October 27, 2022
2022-10-27
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2022
October 27, 2022
2022-10-27
LADDA NER
WEBCAST
2022
Interim Report Q2 2022
July 21, 2022
2022-07-21
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q2 2022
July 21, 2022
2022-07-21
LADDA NER
WEBCAST
2022
Interim Report Q1 2022
April 29, 2022
2022-04-29
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2022
April 29, 2022
2022-04-29
LADDA NER
WEBCAST
2022
Year End Report 2021
February 10, 2022
2022-02-10
DOWNLOAD
WEBCAST
Bokslutskommuniké 2021
February 10, 2022
2022-02-10
LADDA NER
WEBCAST
2021
Interim Report Q3 2021
October 26, 2021
2021-10-26
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2021
October 26, 2021
2021-10-26
LADDA NER
WEBCAST
2021
Capital Markets Day 2021
September 16, 2021
2021-09-16
DOWNLOAD
WEBCAST
Kapitalmarknadsdag 2021
September 16, 2021
2021-09-16
LADDA NER
WEBCAST
2021
Interim Report Q2 2021
July 22, 2021
2021-07-22
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q2 2021
July 22, 2021
2021-07-22
LADDA NER
WEBCAST
2021
Interim Report Q1 2021
April 29, 2021
2021-04-29
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2021
April 29, 2021
2021-04-29
LADDA NER
WEBCAST
2021
Sum up transactions on 19 Feb 2021
February 22, 2021
2021-02-22
DOWNLOAD
WEBCAST
Summering transaktioner 19 feb 2021
February 22, 2021
2021-02-22
LADDA NER
WEBCAST
2021
Year End Report 2020
February 11, 2021
2021-02-11
DOWNLOAD
WEBCAST
Bokslutskommuniké
February 11, 2021
2021-02-11
LADDA NER
WEBCAST
2020
Interim Report Q3 2020
October 22, 2020
2020-10-22
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2020
October 22, 2020
2020-10-22
LADDA NER
WEBCAST
2020
Interim Report Q2 2020
July 22, 2020
2020-07-22
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q2 2020
July 22, 2020
2020-07-22
LADDA NER
WEBCAST
2020
Annual meeting 2020
May 18, 2020
2020-05-18
DOWNLOAD
WEBCAST
Årsstämma 2020
May 18, 2020
2020-05-18
LADDA NER
WEBCAST
2020
Interim Report Q1 2020
April 29, 2020
2020-04-29
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2020
April 29, 2020
2020-04-29
LADDA NER
WEBCAST
2020
Year End Report 2019
February 11, 2020
2020-02-11
DOWNLOAD
WEBCAST
Bokslutskommuniké 2019
February 11, 2020
2020-02-11
LADDA NER
WEBCAST
2019
Sdiptech Company Presentation
December 31, 2019
2019-12-31
DOWNLOAD
WEBCAST
Sdiptech bolagspresentation
December 31, 2019
2019-12-31
LADDA NER
WEBCAST
2019
Interim Report Q3 2019
October 25, 2019
2019-10-25
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2019
October 25, 2019
2019-10-25
LADDA NER
WEBCAST
2019
Interim Report Q2 2019
July 23, 2019
2019-07-23
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q2 2019
July 23, 2019
2019-07-23
LADDA NER
WEBCAST
2019
Interim Report Q1 2019
May 3, 2019
2019-05-03
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2019
May 3, 2019
2019-05-03
LADDA NER
WEBCAST
2019
Year End Report 2018
February 12, 2019
2019-02-12
DOWNLOAD
WEBCAST
Bokslutskommuniké 2018
February 12, 2019
2019-02-12
LADDA NER
WEBCAST
2018
Interim Report Q3 2018
November 6, 2018
2018-11-06
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2018
November 6, 2018
2018-11-06
LADDA NER
WEBCAST
2018
Interim Report Q2 2018
August 21, 2018
2018-08-21
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2019
August 21, 2018
2018-08-21
LADDA NER
WEBCAST
2018
Annual General Meeting 2018
May 14, 2018
2018-05-14
DOWNLOAD
WEBCAST
Årsstämma 2019
May 14, 2018
2018-05-14
LADDA NER
WEBCAST
2018
Interim Report Q1 2018
May 8, 2018
2018-05-08
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q1 2019
May 8, 2018
2018-05-08
LADDA NER
WEBCAST
2018
Extraordinary General Meeting 2018
March 5, 2018
2018-03-05
DOWNLOAD
WEBCAST
Extra Bolagsstämma 2018
March 5, 2018
2018-03-05
LADDA NER
WEBCAST
2018
Year End Report 2017
February 16, 2018
2018-02-16
DOWNLOAD
WEBCAST
Årsredovisning 2017
February 16, 2018
2018-02-16
LADDA NER
WEBCAST
2017
Carnegie Seminar 2017
November 23, 2017
2017-11-23
DOWNLOAD
WEBCAST
Carnegieseminarie 2017
November 23, 2017
2017-11-23
LADDA NER
WEBCAST
2017
Interim Report Q3 2017
November 15, 2017
2017-11-15
DOWNLOAD
WEBCAST
Delårsrapport Q3 2017
November 15, 2017
2017-11-15
LADDA NER
WEBCAST
2017
Annual General Meeting 2017
June 20, 2017
2017-06-20
DOWNLOAD
WEBCAST
Årsstämma 2017
June 20, 2017
2017-06-20
LADDA NER
WEBCAST
2017
Styrelsens kommentar kring renodling 2016
June 28, 2016
2016-06-28
DOWNLOAD
WEBCAST
Styrelsens kommentar kring renodling 2016
June 28, 2016
2016-06-28
LADDA NER
WEBCAST
2016
Annual General Meeting 2016
June 14, 2016
2016-06-14
DOWNLOAD
WEBCAST
Årsstämma 2016
June 14, 2016
2016-06-14
LADDA NER
WEBCAST
2016

Financial targets

Finansiella mål

Organic earnings growth

To achieve an average annual organic growth rate for adjusted EBITA of 5-10 percent.

Acquired earnings growth

On an annual average basis, acquire companies with a total EBITA of SEK 120–150 million.

Organisk resultattillväxt

Uppnå en genomsnittlig årlig organisk justerad EBITA-tillväxt om 5-10%.

Förvärvad resultattillväxt

På årsbasis förvärva bolag med en total EBITA om 120–150 miljoner kronor.

Capital structure

The financial net debt in relation to adjusted EBITDA on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5.

Dividend policy

Re-invest non-restricted cash flow in operations and new acquisitions, except for paying annual dividends to preference shareholders of SEK 8.00 per share.

Kapitalstruktur

Sdiptechs långsiktiga mål är att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader inte ska överstiga 2,5 gånger.

Utdelningspolicy

Sdiptechs mål är att utöver en årlig preferensaktieutdelning om 8,00 kr per aktie återinvestera det återstående fria kassaflödet tillbaka in i verksamheten.