Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 24, 2021 6:15 PM
24
February
2021
18:15

Styrelseordföranden i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av köpoptioner

Pressmeddelande
24 februari 2021, 18:15

Styrelseordföranden i Sdiptech AB (publ) förvärvar aktier via lösen av köpoptioner

Sdiptechs styrelseordförande Jan Samuelson har förvärvat 90 000 aktier i Sdiptech AB med stöd av köpoptioner från Serendipity Group AB.

Sdiptech har informerats om att Jan Samuelson påkallat lösen av köpoptioner utställda av Serendipity Group. Köpoptionerna som förvärvades 2018 ger Jan Samuelson rätt att köpa 90 000 B-aktier i Sdiptech från Serendipity Group.

Då Serendipity Group för närvarande inte äger några aktier i Sdiptech förvärvar bolaget motsvarande antal aktier från sina ägare, Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh via bolag, som därmed minskar sina innehav i Sdiptech med 45 000 aktier vardera.

Jan Samuelson flyttar därtill 45 000 aktier av sitt nuvarande innehav från en depå i sitt eget namn, till sitt bolag Independia AB.

Transaktionerna ovan medför ingen utspädning för Sdiptechs aktieägare och innebär heller inga tillkommande kostnader för Sdiptech.

Summering:

  • Jan Samuelson löser 90 000 köpoptioner från Serendipity Group AB, och ökar därigenom sitt innehav i Sdiptech AB med 90 000 aktier.
  • Ashkan Pouya och Saied Esmaeilzadeh säljer 45 000 aktier vardera via bolag, totalt 90 000, till Serendipity Group AB som i sin tur säljs till Jan Samuelson vid optionslösen.
  • Jan Samuelson flyttar 45 000 aktier av sitt nuvarande innehav från en depå i sitt eget namn, till sitt bolag Independia AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2021, kl 18:15.

Bilaga