Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
September 5, 2018 2:00 PM
5
September
2018
14:00

Steven Gilsdorf ny förvärvschef i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
5 september 2018, 14:00

Steven Gilsdorf ny förvärvschef i Sdiptech

Steven Gilsdorf tillträder som ny förvärvschef i Sdiptech AB och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Steven tillträder i början av september 2018 och ersätter tidigare förvärvschef som går över till egen verksamhet.

Steven Gilsdorf kommer närmast från Bisnode där han innehaft ett flertal positioner, bl.a. Head of Group M&A. Steven har en gedigen och bred erfarenhet av förvärv av små- och medelstora bolag, såväl i Sverige som internationellt.

Steven Gilsdorf: "Sdiptech är ett väldigt spännande bolag på en tydlig tillväxtresa. Jag känner ett starkt engagemang för det nya ansvaret och jag ser fram emot att vara delaktig och bidra med min erfarenhet till bolagets fortsatta utveckling".

Jakob Holm, VD för Sdiptech: "Steven har en bred internationell erfarenhet som är särskilt värdefull för Sdiptech. Han har åstadkommit starka resultat båda inom M&A och operativa chefsroller. Vi välkomnar Steven varmt och är övertygande om att han kommer att tillföra mycket till koncernens förvärvsaktiviteter och ledning i stort".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  


Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2018, 14:00.