Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 6, 2021 3:00 PM
6
April
2021
15:00

Sdiptechs handbok för ansvarsfulla investeringar

Vi tror på en framtid byggd på mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. För att uppnå detta är det viktigt att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har för avsikt att ta en aktiv roll i denna förändring genom att förvärva och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn.

Enligt vår investeringsfilosofi är företag med en hållbar affärsmodell och få hållbarhetsrisker bättre rustade att prestera långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi inkluderar hållbarhetskriterier i urvalsprocessen och kan på så sätt säkerställa att våra investeringar förblir ansvarsfulla.

I vårt arbete med att fastställa våra urvalskriterier har vi fört dialoger med intresseorganisationer som driver frågor inom exempelvis miljö, social hållbarhet och fredsfrågor. Baserat på dessa dialoger har vi identifierat ett antal sektorer, där vi inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta, som vi aktivt avstår från att investera i.

Som en del i processen för att säkerställa oss som ansvarfull ägare, samt att de investeringar vi genomför är hållbara, använder vi oss av tre förhållningssätt: integration, påverkan och exkludering.

Se Sdiptechs handbok för ansvarsfulla investeringar nedan.