Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 29, 2023 8:00 AM
29
May
2023
8:00

Sdiptechs CFO Bengt Lejdström blir ny VD vid årsskiftet

Pressmeddelande
29 maj 2023, 08:00

Sdiptechs CFO Bengt Lejdström blir ny VD vid årsskiftet

Sdiptech AB (publ) offentliggör idag att Bengt Lejdström efterträder Jakob Holm som VD och koncernchef för Sdiptech från och med den 1 januari 2024.

Bengt Lejdström har varit CFO på Sdiptech sedan 2018. Dessförinnan har han arbetat som CFO för andra förvärvsdrivna verksamheter, såsom Lagercrantz Group och Intrum Justitia. Som entreprenör har han även grundat och sålt bolag. Bengt tar över den 1 januari 2024 efter en ordnad övergång som tar höjd för rekryteringen av en ny CFO.

”Jag är glad att kunna meddela att bolaget vid årsskiftet får en mycket bra ny VD i form av Bengt Lejdström. Bengt kan verksamheten på djupet, är en del av Sdiptechs framgång och besitter ett naturligt ledarskap. Detta sammantaget gör att Bengt är mycket välkvalificerad att leda Sdiptech till nya nivåer på den inslagna vägen i oförändrad hög takt”, säger Jan Samuelson, styrelsens ordförande.

”Jag är hedrad över möjligheten att få bygga vidare på det som vi på Sdiptech har skapat så här långt. Vi är väl positionerade och har god kapacitet att på ett framgångsrikt sätt fortsätta förvärva och utveckla bolag som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen”, säger Bengt Lejdström.

”Sdiptech är en fantastisk koncern med en spännande framtid. Det gläder mig att Bengt med sin erfarenhet, nyfikenhet och kännedom om bolaget är den som tillsammans med alla duktiga medarbetare ska utveckla Sdiptech vidare. Jag har under de senaste nio åren dedikerat all min tid till att bygga Sdiptech från att vara ett relativt okänt bolag, till dagens väl positionerade internationella teknikkoncern. Den typen av bolagsutveckling i tidiga faser är det som motiverar mig allra mest, och då Sdiptech numera inte är beroende av mig som individ väljer jag att påbörja mitt avslut i Sdiptech”, säger Jakob Holm.

”För att i god tid hinna rekrytera en ny CFO sker VD-bytet först vid årsskiftet. Jag vill dock redan nu tacka Jakob Holm på styrelsens och aktieägarnas vägnar för hans prestationer genom åren. Under Jakobs tid har Sdiptech haft en imponerande utveckling och sedan börsintroduktionen 2017 har bolaget haft en årlig vinsttillväxt om 40%. Jakob har haft en viktig roll i att bygga upp den organisation som lagt grunden för denna utveckling”, avslutar Jan Samuelson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Samuelson, Styrelsens ordförande, +46 708 30 96 00, jan.samuelson@independia.eu
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023, kl 08:00.

Bilaga