Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 28, 2021 3:00 PM
28
June
2021
15:00

Sdiptechs avyttring av Aufzüge Friedl slutförd

Pressmeddelande
28 juni 2021, 15:00

Sdiptechs avyttring av Aufzüge Friedl slutförd

Den 14 maj 2021 meddelade Sdiptech AB (publ) att man ingått avtal om att avyttra sin hissverksamhet i Österrike bestående av Aufzüge Friedl GmbH och ST Lift GmbH (tillsammans Aufzüge Friedl) till grundare och minoritetsägare Jürgen Friedl. Avyttringen är nu slutförd. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats uppgår den kontanta köpeskillingen för Sdiptechs ägarandel om 51 procent till 6 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis.

Sdiptechs österrikiska hissverksamheter Aufzüge Friedl specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Wien. Affärsenheterna ingår i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisar för närvarande en årlig omsättning om cirka 8 miljoner EUR och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 1 miljoner EUR, varav Sdiptechs andel är 51 procent. Försäljningen skedde till en EV/EBIT multipel om cirka 12.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl. 15:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga