Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 22, 2021 8:00 AM
22
February
2021
8:00

Sdiptech summerar transaktionerna från den 19 februari och uppdaterar marginalguidning

Pressmeddelande
22 februari 2021, 08:00

Sdiptech summerar transaktionerna från den 19 februari och uppdaterar marginalguidning

Den 19 februari 2021 offentliggjorde Sdiptech AB (publ) förvärvet av Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec), samt att den svenska hissverksamheten och Tello Service Partner AB avyttras. I samband med detta höjer Sdiptech koncernens guidning till 19–20 procent i EBITA*-marginal för helåret 2021, från tidigare kommunicerat cirka 17 procent.

Sdiptech sammanfattar de tre affärerna nedan, samt bjuder in till en digital presentation måndagen den 22 februari kl. 15.00. Sdiptechs VD Jakob Holm, Business Area Manager för Water & Energy Fredrik Navjord samt CFO Bengt Lejdström presenterar de tre aktiviteterna och besvarar efterföljande frågor. Presentationen hålls på engelska.

Sdiptech förvärvar Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec)
Rolec har 30 år erfarenhet inom utveckling och tillverkning av ett brett utbud av laddningsutrustning och -system för elfordon. Rolec är Sdiptechs åttonde affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Water & Energy från och med februari 2021.

Sdiptech har ingått avtal om att avyttra den svenska hissverksamheten till TK Elevator Sweden AB
Sdiptechs svenska hissverksamhet, som har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Service, specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm. Avyttringen förväntas slutföras efter Konkurrensverkets godkännande under april 2021.

Sdiptech har avyttrat Tello Service Partner AB (Tello) till Fasadgruppen Norden AB
Tello är en väletablerad installations- och teknikserviceverksamhet inom takrenovering och taksäkerhet i Stockholmsregionen. Tello har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Service.

Summering:
Nedanstående uppgifter är baserade på räkenskapsåret 2020

Förvärv av Rolec

  • Ca. 265 Mkr i omsättning
  • Ca. 80 Mkr i EBIT
  • Ca. 30% EBIT-marginal (förväntad EBIT-marginal framöver: ca. 28%)
  • Förvärvsmultipel ca. 9 ggr EBIT

Avyttring av den svenska hissverksamheten & Tello

  • Ca. 360 Mkr i omsättning
  • Ca. 27 Mkr i EBIT
  • Ca. 7,5% EBIT-marginal
  • Viktad försäljningsmultipel ca. 11 ggr EBIT 

Ny guidning

  • Cirka 19–20% (17%) EBITA*-marginal för koncernen för helåret 2021

Presentationen webbsänds:
Sändningen går att följa via följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/sdiptech/sdiptech-webcast/

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under webbsändningen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.se, efter presentationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021, kl 08:00.Bilaga