Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 12, 2020 8:00 AM
12
February
2020
8:00

Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Erik Hedenryd

Pressmeddelande

12 februari 2020, 08:00

Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Erik Hedenryd

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Nu rekryteras Erik Hedenryd som Business Unit Manager för att stärka upp det växande affärsområdet Water & Energy. Han kommer att fokusera på nya förvärv och bolag som erbjuder nischprodukter och tjänster för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el. Senast kommer Erik från Terratech AB där han med rollen som Group CFO var med och byggde upp Terratechkoncernen till en världsaktör för avancerade styrsystem och redskap för grävmaskiner.

”Vi är väldigt glada över att välkomna Erik till Sdiptech. Som en följd av en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering som sker i samhället är kraft och energi ett område med hög utvecklingstakt och stora tillväxtmöjligheter. Erik har en gedigen erfarenhet inom förvärv och utveckling av bolag inom infrastruktur och hans kompetens kommer vara mycket värdefull”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

”Sdiptech är ett intressant bolag som är mitt uppe i en spännande tillväxtresa. Jag ser väldigt mycket fram emot att få vara med och utveckla verksamheten ytterligare, inte minst inom ett ständigt aktuellt affärsområde som energi. Tillgången till stabil energi är en grundläggande byggsten som krävs för att ett samhälle ska fungera och utvecklas. Det ökade trycket på energi fortsätter att skapa en långsiktig efterfrågan på nya lösningar och innovationer inom området”, säger Erik Hedenryd.

Erik börjar på Sdiptech i februari 2020 och målsättningen för affärsområdet är att långsiktigt växa genom såväl organisk tillväxt som fortsatta förvärv på våra fokusmarknader i Västeuropa.

Stockholm den 12 februari 2020

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020, kl 08:00.

Bilaga