Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 11, 2023 8:00 AM
11
July
2023
8:00

Sdiptech slutför förvärvet av Kemi-tech

Pressmeddelande
11 juli 2023, 08:00

Sdiptech slutför förvärvet av Kemi-tech

Den 29 juni meddelade Sdiptech AB (publ) att bolaget ingått avtal om att förvärva Kemi-tech ApS, en ledande leverantör av skräddarsydda kemiska lösningar för industriell vattenrening. Erhvervsstyrelsen har godkänt transaktionen och Sdiptech har nu slutfört förvärvet.

Förvärvet av Kemi-tech ligger helt i linje med Sdiptechs vision om att tillhandahålla nischade teknologier som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Kemi-tech är Sdiptechs andra affärsenhet i Danmark och kommer att ingå i affärsområdet Resource Efficiency från och med juli 2023.

Om Kemi-tech

Kemi-tech är baserat i Hedensted, Danmark, och är specialiserat på kemisk behandling av alla typer av vattenbärande system. Företagets produkter säkerställer att ångpannor, kylsystem och fjärrvärmeverk fungerar mer effektivt, sparar energi och förlänger sin livslängd.

Mer information om Kemi-tech finns på företagets hemsida: https://www.kemi-tech.eu/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2023 kl 08:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga