Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 20, 2020 5:10 PM
20
October
2020
17:10

Sdiptech instiftar hållbarhetsråd

Sdiptechs affärsmodell bygger på att förvärva bolag som bidrar till mer hållbara, säkra och effektiva samhällen. Vårt ansvar som långsiktig ägare är att utveckla dessa fina bolag så att deras produkter och tjänster kan nå ut till fler kunder och marknader. Klimatrelaterade investeringar, såväl förvärv som affärsutveckling, är därmed kärnan i vår verksamhet. I samband med att vi under 2020 accelererat vårt hållbarhetsarbete har vi inrättat ett råd och en ansvarig som kommer arbeta med hur vi som koncern kan bli än mer hållbar.

Hållbarhetsrådet kommer bestå av medarbetare med olika befattningar och kompetenser som representerar alla delar av koncernen, vilket möjliggörväl genomarbetade strategier samtidigt som beslut kan hållas snabbfotade.

”Hållbarhetsrådet är ett forum där vi diskuterar olika frågor och förankrar beslut som genomsyrar hela organisationen. Förutom att fokusera på hållbarheten i de företag vi investerar i, vill vi också leva som vi lär och bli mer hållbara inom Sdiptech. Det är något vi kommer att spendera mycket tid på framgent. Under 2020 ligger bland annat fokus på att utarbeta klimaträkenskaper inom respektive ESG-perspektiv för samtliga av våra 34 affärsenheter, utvärdera vår riskanalys med hållbarhetsaspekter, inrätta intressedialoger samt färdigställa vår väsentlighetsanalys”, säger My Lundberg, Sustainability & IR Manager på Sdiptech.

 

Kontakt
För merinformation, kontakta vårt hållbarhetsråd:

 

My Lundberg, Sustainability & IR Manager

Mail: my.lundberg@sdiptech.com
Phone: +46 703 61 18 10

 

Fredrik Navjord, Business Area Manager Water& Energy

Mail: fredrik.navjord@sdiptech.com
Phone: +46 707 35 32 52

 

Peter Stegersjö, Investment Associate

Mail: peter.stegersjo@sdiptech.com
Phone: +46 761 81 81 60

 

Jakob Holm, CEO

Mail: jakob.holm@sdiptech.com
Phone: +46 761 61 21 91

 

Bengt Lejdström, CFO

Mail: bengt.lejdstrom@sdiptech.com
Phone: +46 702 74 22 00