Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
September 14, 2021 5:45 PM
14
September
2021
17:45

Sdiptech höjer förvärvsmål

Pressmeddelande
14 september 2021, 17:45

Sdiptech höjer förvärvsmål

Idag meddelar Sdiptech AB (publ) att bolaget uppdaterar sitt årliga förvävsmål, från 90 Mkr i förvärvad resultattillväxt, till 120–150 Mkr. Det uppdaterade finansiella målet gäller från och med 2021 och tills vidare.

Sdiptechs affärsmodell är att skapa värdetillväxt genom att förvärva och utveckla lönsamma nischbolag som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Bolagets förvärvsmål är noggrant kalibrerade för att driva en god vinsttillväxt mot en vid var tid hanterbar finansiell risk, utifrån den utvecklingsfas som bolaget befinner sig i. Det uppdaterade förvärvsmålet avspeglar detta. Sdiptechs övriga finansiella mål förblir desamma.

”Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. I takt med att vi växer, både i storlek och kapacitet, kan vi höja vårt förvärvsmål. Hittills i år har vi adderat cirka 105 Mkr i adderad EBITA genom förvärv. Med fler geografiska marknader, intressanta segment och en stark förvärvsorganisation, känner jag mig både trygg och stolt över att kunna höja vårt förvärvsmål”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Sdiptechs finansiella mål:

  • Organisk resultattillväxt: En genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5–10 procent (oförändrat).
  • Förvärvad resultattillväxt: En genomsnittlig förvärvstakt om 120–150 Mkr i EBITA per år (uppdaterat).
  • Kapitalstruktur: Den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA rullande tolv månader ska inte överstiga 2,5 gånger (oförändrat).

För mer information om bolagets strategi, inklusive det uppdaterade förvärvsmålet, har Sdiptechs bjudit in till en kapitalmarknadsdag den 16 september 2021, kl. 14.00-15.30. För anmälan och mer information om Sdiptechs kapitalmarknadsdag, se inbjudan här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com   
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 17:45.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga