Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 9, 2022 8:30 AM
9
November
2022
8:30

Sdiptech förvärvar Patol Ltd och Linesense Fire Detection Ltd

Pressmeddelande
9 november 2022, 08:30

Sdiptech förvärvar Patol Ltd och Linesense Fire Detection Ltd

Sdiptech AB (publ) förvärvar 100 procent av aktierna i Patol Ltd och Linesense Fire Detection Ltd. Båda företagen är specialiserade på brandsäkerhetsprodukter och -system.

Patol och Linesense designar, tillverkar och levererar nischade brandsäkerhetsprodukter och -system med applikationer inom en mängd olika infrastruktursektorer, inklusive elproduktion, avfallsåtervinning, väginfrastruktur, livsmedelsproduktion och datacenter. Företagen har varit verksamma på marknaden för branddetektering sedan 1968. Patol och Linesense är välkända för sina högkvalitativa produkter och system, samt sin tekniska support. Bolagen har sitt huvudkontor i Reading, Berkshire, UK med en årlig omsättning på över 3,2 miljoner GBP med god lönsamhet.

Patol och Linesense produkter bidrar till en säkrare miljö där tidig upptäckt av potentiella brand incidenter avsevärt minskar risken för såväl materiella skador som personskador. Patol och Linesense bidrar till flera av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål och passar mycket väl in på vision om att skapa ett säkrare samhälle.

"Patol och Linesense är ett intressant tillskott till Sdiptechs verksamhet inom Safety and Security. Företagen är specialiserade på linjär värmedetektering, men levererar också en rad andra kompletterande lösningar som är specialiserade inom detektering och brandförebyggande, såsom aspirerande rökdetektering och infraröd värmedetektering. Detta möjliggör för dem att designa rätt lösning för specifika kundkrav. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten ytterligare med det duktiga teamet som leds av Iain Cumner", säger Johan Lahiri, Business Unit Manager för Special Infrastructure Solutions på Sdiptech.

"Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech. Sdiptech-koncernens kunskap och närvaro inom det brandförebyggande området, tillsammans med säkerhet och trygghet i allmänhet, värderas högt. Detta är en av anledningarna till vår tro på att detta är rätt nästa steg för oss i samband med att vi vidareutvecklar och stärker vår verksamhet. Vi ser fram emot att arbeta med Sdiptech-teamet och våra systerbolag inom Sdiptech-koncernen", säger Brian Jenkins grundare av Patol och Linesense.

Patol och Linsense (tillsammans Patol) är Sdiptechs tolfte affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med november 2022.

Mer information om Patol finns på företagets hemsida: https://www.patol.co.uk

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com   
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022, kl 08:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga