Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 31, 2022 1:15 PM
31
January
2022
13:15

Sdiptech förvärvar italienska Agrosistemi

Pressmeddelande
31 januari 2022, 13:15

Sdiptech förvärvar italienska Agrosistemi

Sdiptech AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i Agrosistemi Srl, vilka är specialiserade på behandling och återvinning av biologiskt slam som härrör från avloppsrening. Agrosistemi har en årlig omsättning om 8,5 miljoner euro, med en lönsamhet om 2,0 miljoner euro i EBIT. Agrosistemi är Sdiptechs första bolag i Italien och tillför kompletterande fokusområden och expertis inom avfallshantering och bioekonomi till koncernen.

Agrosistemi har över 20 års erfarenhet av rening och återvinning av biologiskt slam som kommer från kommunalt avloppsvatten. Företaget är beläget i Piacenza, Italien, och har utvecklat en patenterad behandlingsprocess som används för att rensa slam från skadliga ämnen och omvandla det till organiska gödningsprodukter av hög kvalité. Detta gör det möjligt att ersätta syntetiska gödselmedel med organiska, samtidigt som man återvinner värdefulla resurser som annars skulle gå förlorade. Användning av mer organiska produkter i jordar hjälper också till att bekämpa ökenspridning, som är ett växande problem i stora delar av världen.

”Agrosistemi demonstrerar potentialen i cirkulära affärsmodeller. Genom att bidra till flera av FN:s hållbara utvecklingsmål, inklusive återvinning av biologiska resurser samt bidrag till ökade kolsänkor, passar Agrosistemi mycket väl in i Sdiptechs strategiska fokus på bolag som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen”, säger Fredrik Navjord, Head of Water & Energy Sdiptech.

"Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech, vars engagemang för att utveckla hållbara samhällen ligger i linje med vår vision. Ledningsgruppen förblir densamma, och jag vill tacka alla på Agrosistemi för det hårda arbetet som har tagit oss hit. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Sdiptech-teamet och att fortsätta förse våra nuvarande och nya kunder med högkvalitativa gödselprodukter och tjänster”, säger Fabio Cella, grundare och VD på Agrosistemi.

"Som tidigare kommunicerats utökar Sdiptech affärsområdet Water & Energy till Resource Efficiency, vilket täcker ett bredare spektrum av naturresurser som måste hanteras på ett effektivt sätt för att reducera klimatpåverkan. Med fokus på bioekonomi, cirkuläritet och återvinning, passar Agrosistemi perfekt in i den här kategorin”, säger Jakob Holm, VD Sdiptech.

Agrosistemi kommer ingå i affärsområdet Water & Energy från och med februari 2022. Mer information om Agrosistemi finns på bolagets hemsida: http://www.agrosistemi.it/en.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2022 kl. 13:15.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga