Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
September 3, 2021 2:45 PM
3
September
2021
14:45

Sdiptech förvärvar IDE Systems

Pressmeddelande
3 september 2021, 14:45

Sdiptech förvärvar IDE Systems

Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Wake Power Distribution Ltd, ägare av IDE Systems och IDE Rental (IDE), som är specialiserade på tillfällig el och övervakningssystem av elanvändning i Storbritannien.

IDE har över 20 års erfarenhet av att designa och tillverka eldistributionslösningar för bland annat datacenter, byggarbetsplatser, evenemang och andra publika platser, samt för belastningstester. Bolaget fokuserar på att leverera utrustning för tillfällig eldistribution, bland annat laddstationer med tillfällig ström för elfordon. IDE erbjuder även sin egen serie av energiövervaknings- och hanteringsverktyg som möjliggör minskad energianvändning och därmed minskat koldioxidutsläpp.

”Det är glädjande att kunna välkomna IDE till Sdiptech. Marknaden för tillfällig el förväntas växa stabilt. IDE har uppnått en marknadsledande position inom sin nisch och ses som en innovationsledare i branschen, med produkter som är utformade för att vara kostnadseffektiva och minska energissvinn. Med vår erfarenhet av hållbara energilösningar ser vi fram emot att arbeta tillsammans med teamet på IDE Systems", säger Fredrik Navjord, Head of W&E på Sdiptech.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech, vars driv för att utveckla hållbara samhällen går i linje med IDEs strävan efter att tillhandahålla säkra och effektiva lösningar till marknaden för tillfällig el. Med stöd från Sdiptech kommer vår operativa kompetens och pågående investeringar i teknik kunna fortsätta sätta nya standarder kring service och support, såväl i Storbritannien som på våra andra viktiga exportmarknader. Ledningsgruppen förblir densamma, och jag vill tacka alla på IDE för det hårda arbete som lett oss dit vi är idag”, säger Wayne Woodhead, VD för IDE.

IDE är Sdiptechs nionde brittiska affärsenhet och kommer att ingå i affärsområdet Water & Energy från och med september 2021. Bolaget har en årlig omsättning på cirka 8,0 miljoner pund, med en lönsamhet på cirka 1,9 miljoner pund i EBIT. Mer information om IDE finns på företagets webbplats: idesystems.co.uk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com   
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 september 2021 kl. 14:45.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.