Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
December 15, 2020 9:30 AM
15
December
2020
9:30

Sdiptech förvärvar GAH (Refrigeration) Ltd i Storbritannien

Pressmeddelande
15 december 2020, 09:30

Sdiptech förvärvar GAH (Refrigeration) Ltd i Storbritannien

Idag har Sdiptech AB (publ) förvärvat alla aktier i GAH (Refrigeration) Ltd, ett ledande brittiskt bolag inom design, tillverkning och service av lösningar för transportkyla för sista milen*. GAH har en omsättning på 27,5 miljoner GBP, ett rörelseresultat före skatt på 4,7 miljoner GBP och värderas till 33,0 miljoner GBP vid transaktionsdagen.

Till följd av en ökande e-handel fortsätter den underliggande efterfrågan på transportkyla av sista milen-leveranser att stiga, vilket i sin tur drivs av trender så som digitalisering, klimatförändringar, urbanisering och inkomsttillväxt. GAH grundades 1993, de har sitt säte i Suffolk och är ledande i Storbritannien inom design, tillverkning och service av lösningar för transportkyla.

"Vi är mycket glada över att kunna välkomna GAH till Sdiptech. Det är en framgångsrik, välskött och växande verksamhet med ett marknadsledande produktsortiment och utmärkt serviceerbjudande. Med en stark position inom transportkyla av livsmedel och läkemedel passar GAH bra för oss och vårt fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen", säger Jakob Holm, VD för Sdiptech.

”Kylningslösningar för sista milen-distribution är avgörande för den ökande efterfrågan på att handla online. Varje år slängs ungefär 100 miljoner ton matavfall i EU, vilket innebär enorma kostnader för både ekonomi och miljö. Kylningslösningar är en kritisk del av kedjan för att minska avfall av färsk mat och läkemedel som kräver en viss temperatur", säger Anders Mattson, affärsområdeschef på Sdiptech.

GAH är Sdiptechs sjunde affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med december 2020. Mer information om GAH finns på företagets webbplats: gah.co.uk.

”Genom att bli en del av Sdiptech får GAH tillgång till de resurser och den expertis som krävs för att vi ska kunna fortsätta vår framgångsrika resa. Det är ett fantastiskt betyg för hela teamet på GAH och kommer förbättra vår position att öka den fortsatta tillväxten av verksamheten", säger John Reader, VD för GAH.

Vid transaktionsdagen värderas företaget till 33,0 miljoner GBP på kassa- och skuldfri basis, varav 26,0 miljoner GBP betalas på tillträdesdagen och finansieras med egna medel och befintlig kreditfacilitet. Den slutliga köpeskillingen, som regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att uppgå till mellan 26,0 och 40,0 miljoner GBP, beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutlig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 33,0 miljoner GBP förutsätter också en högre resultatnivå än nuvarande.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 09:30

Bilaga