Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 5, 2020 2:00 PM
5
June
2020
14:00

Sdiptech förvärvar finska Hilltip

Pressmeddelande

5 juni 2020, 14:00

Sdiptech förvärvar finska Hilltip

Sdiptech AB (publ) har idag förvärvat samtliga aktier i Hilltip Ab Oy, en av Europas främsta tillverkare av utrustning för vägunderhåll. Hilltip är teknikkoncernens första finska bolag.

I takt med ett ökat fokus på miljövänliga transportmedel - liksom tilltagande problem med väderomställningar under vinterhalvåret i Europa, ökar behovet av halkbekämpning för mindre vägar, cykelbanor och trottoarer. Hilltip är en ledande leverantör av vägunderhållsredskap som är anpassade för pickuper och mindre lastbilar och traktorer. Bolagets produktionsanläggning i Jakobstad tillverkar i huvudsak snöplogar och saltspridare, men erbjuder även utrustning till väg- och åkerunderhåll för alla årstider. Produkterna distribueras med hjälp av ett stort nätverk av återförsäljare i hela Europa och tidigare i år lanserades även bolaget i Nordamerika. Hilltip omsätter cirka 10,5 miljoner euro på årsbasis, med ett rörelseresultat före skatt om cirka 2,5 miljoner euro.

"Hilltip har en ledande position inom sin nisch och är ett välkänt varumärke bland entreprenörer för halkbekämpning och vägunderhåll på den europeiska marknaden. En position som uppnåtts med hjälp av högkvalitativ utrustning och många års erfarenhet av att utveckla de mest effektiva och hållbara produkterna. Kombinationen av material av hög kvalitet och modern teknik gör det svårt att konkurrera med deras produkter, som designas, konstrueras och produceras i den egna anläggningen. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med hela teamet på Hilltip och välkomnar dem till Sdiptech-koncernen", säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Hilltip är Sdiptechs första finska affärsenhet. Bolaget passar väl in Sdiptechs strategiska fokus på verksamheter och produkter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen och kommer att inkluderas i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juni 2020.

”I takt med att allt fler samhällen strävar efter ekologisk och social hållbarhet ökar också trycket på frågor kring trafiksäkerhet. Inte minst med fokus på vinterväglag för gång- och cykeltrafikanter. Hilltips produkter gör det enklare för samhällen att skapa trygga och säkra väglag för alla årstider”, säger Anders Mattson, Affärsområdeschef på Sdiptech.

Vid förvärvet värderas företaget till 16,2 miljoner euro, på kassa- och skuldfri basis, varav 12,8 miljoner euro betalas på tillträdesdagen och finansieras med egna medel och befintlig kreditfacilitet. Den slutgiltiga köpeskillingen, vilken regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att uppgå till mellan 12,8 och 23,0 miljoner euro beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutgiltig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 16,2 miljoner euro förutsätter en högre resultatnivå än nuvarande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juni 2020 kl. 14:00.


 

 

Bilaga