Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 29, 2023 8:30 AM
29
June
2023
8:30

Sdiptech förvärvar danska Kemi-tech

Pressmeddelande
29 juni 2023, 08:30

Sdiptech förvärvar danska Kemi-tech

Sdiptech AB (publ) har ingått avtal om att förvärva Kemi-tech ApS, en ledande leverantör av skräddarsydda kemiska produkter för industriell vattenrening. Bolaget har ett rörelseresultat på cirka 12 miljoner danska kronor.

Kemi-tech är baserat i Hedensted, Danmark, och är specialiserat på kemisk behandling av alla typer av vattenbärande system. Företagets produkter säkerställer att ångpannor, kylsystem och fjärrvärmeverk fungerar mer effektivt, sparar energi och förlänger sin livslängd. Genom branschledande lösningar har bolaget över tid etablerat en stark marknadsposition och levererar till stabila kunder inom energi, livsmedel och industrin.

"Kemi-tech har stort fokus på innovation och kundnöjdhet, vilket hjälper företag att förbättra sin verksamhet samtidigt som de minskar sin miljöpåverkan. En affärsmodell med långsiktiga kundrelationer och stadiga återkommande inköp möjliggör stabilitet. Bolagets starka meritlista inom miljölösningar ligger helt i linje med vår egna strävan att leverera hållbara och innovativa teknologier som stöds av långsiktiga tillväxttrender", säger Fredrik Navjord, Head of Resource Efficiency på Sdiptech.

"Kemi-tech fortsätter att driva innovation och ligga i framkant i branschen. Vi investerar kontinuerligt i FoU för att utveckla de bästa lösningarna som adresserar nya utmaningar och levererar värde till våra kunder. Med tillgång till Sdiptechs resurser och nätverk kommer Kemi-tech att ytterligare stärka sin position och tillväxt. Våra kunder, leverantörer och medarbetare kan förvänta sig en smidig övergång när vi blir en del av Sdiptech och det kommer inte att ske några förändringar i ledningen", säger Nikolaj Riis Harter, VD och grundare av Kemi-tech.

Förvärvet av Kemi-tech ligger helt i linje med Sdiptechs vision om att tillhandahålla nischade teknologier som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Kemi-tech är Sdiptechs andra affärsenhet i Danmark och kommer att ingå i affärsområdet Resource Efficiency. Förvärvet förväntas slutföras efter Erhvervsstyrelsen godkännande under sommaren 2023. Mer information om Kemi-tech finns på bolagets hemsida: https://www.kemi-tech.eu

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2023 kl 08:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 800 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga