Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 13, 2021 8:00 AM
13
October
2021
8:00

Sdiptech förvärvar Certus Automation

Pressmeddelande
13 oktober 2021, 08:00

Sdiptech förvärvar Certus Automation

Sdiptech AB (publ) har förvärvat 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V., inklusive anknutna bolag inom koncernen (tillsammans Certus). Certus är en global leverantör av lösningar för automatisering i hamnar, terminaler och logistikdistributionscenter. Bolaget omsätter årligen 19 miljoner euro med en vinst före skatt om 5 miljoner euro. Certus, som är Sdiptechs första nederländska bolag, adderar viktig och kompletterande teknik samt nya kundsegment till Sdiptechs transportverksamhet.

Certus har över 20 års erfarenhet av automationslösningar för operationella flöden inom hamn- och terminallogistik. Företagets lösningar installeras över hela världen, därtill tillhandahålls kritisk service och support på eftermarknaden. Produkterna automatiserar identifiering, registrering och positionering för ökad effektivitet, samt förbättrad säkerhet genom att begränsa behovet av riskfyllda situationer, samt minskade utsläpp genom att optimera flöden.

”Certus är en ledande leverantör av kritiska lösningar för att förbättra containerflödena i globala transportsystem. Detta är en perfekt matchning för Sdiptech som går i linje med vår strategi att noggrant välja ut de få bästa bolagen inom vår bransch. Certus adderar viktiga kundsegment till Sdiptechs transportverksamhet och kompletterar våra nuvarande automationslösningar med sin avancerade bildbehandlingsteknik”, säger Jakob Holm, VD för Sdiptech.

Certus passar väl in i Sdiptechs strategiska fokus på produkter och tjänster som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från oktober 2021. Mer information om Certus finns på företagets webbplats: www.certusautomation.com.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna Certus till Sdiptech-koncernen. En avancerad mjukvara, en aktiv FoU-avdelning och ett mycket uppskattat service- och supportprogram skapar en stark marknadsposition på den växande nischmarknaden för hamn- och logistikautomation. Vi ser fram emot att bidra med våra marknadsinsikter och utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med teamet på Certus”, säger Anders Mattson, Head of SIS på Sdiptech.

”Detta spännande nästa steg - att bli en del av Sdiptech-familjen - gör det möjligt för Certus att ytterligare öka sitt avtryck inom terminal- och logistikautomation. Vår portfölj av affärskritiska lösningar inom maritim- och logistisk infrastruktur passar mycket bra in i affärsområdet Special Infrastructure Solutions. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Sdiptech-teamet, samt att fortsätta förse våra nuvarande och nya kunder med den bästa tekniken och tjänsterna”, säger Leander de Nooijer, VD och koncernchef på Certus.

Vid transaktionsdagen värderas Certus till 45,00 miljoner euro på kassa- och skuldfri basis, varav 34,75 miljoner euro betalas på tillträdesdagen och finansieras med egna medel och bankkrediter. Den slutliga köpeskillingen inklusive earn-out-kostnader för 85 procent av bolagets aktier, som regleras efter tre år, förväntas uppgå till totalt 40,75 miljoner euro. Enligt avtal kan Sdiptech köpa resterande 15 procent av aktierna under de kommande sex åren. Värderingen av de återstående aktierna beror på företagets vinsttillväxt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl. 08:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga