Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 11, 2021 8:00 PM
11
June
2021
20:00

Sdiptech byter lista - noteras på Nasdaq Stockholm Large Cap

Idag har vi glädjen att kunna meddela att vi inlett handel i Sdiptechs stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

”Sedan börsintroduktionen 2017 har Sdiptech närmre dubblat antalet medarbetare, etablerats ordentligt utanför Norden och haft en genomsnittlig årlig vinsttillväxt om 36 procent. Att vi nu klassificeras som ett Large Cap-bolag är extra roligt och ytterligare ett kvitto på den fina tillväxtresa som Sdiptech har haft de senaste åren. Listbytet till Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel, en milstolpe på vägen och ytterligare en byggsten i vår strategi mot fortsatt internationell tillväxt”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet med oförändrade kortnamn (SDIP B respektive SDIP PREF) och ISIN-koder (SE0003756758 respektive SE0006758348). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Sdiptech behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

”Jag är stolt över den resa som Sdiptech har gjort de senaste åren. Bytet till Nasdaq Stockholms huvudlista är en viktig milstolpe som kommer stärka Sdiptechs varumärke ytterligare och stödja oss i vår fortsatta tillväxtresa. Jag vill tacka alla som har medverkat i arbetet och ser fram emot att ytterligare expandera och stärka vår koncern”, adderar Jakob Holm.