Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 19, 2021 12:00 PM
19
February
2021
12:00

Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB

Pressmeddelande
19 februari 2021, 12:00

Sdiptech avyttrar Tello Service Partner AB

Sdiptech AB (publ) har avyttrat 100 procent av aktierna i Tello Service Partner AB till Fasadgruppen Norden AB för en kontant köpeskilling om 60 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis.

Tello Service Partner AB (Tello) är en väletablerad installations- och teknikserviceverksamhet inom takrenovering och taksäkerhet i Stockholmsregionen. Tello har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisade räkenskapsåret 2020 en nettoomsättning om cirka 60 miljoner SEK och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 12 miljoner SEK.

"Affären har skett i samsyn med Tellos grundare och ledning och går i linje med Sdiptechs inriktning att fokusera tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Tello är ett välskött bolag som får ett nytt bra hem i Fasadgruppen, en långsiktig ägare med en inriktning mot fasader och tak som passar Tello ytterst väl”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl 12:00.

 

Bilaga