Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 19, 2021 5:45 PM
19
February
2021
17:45

Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten

Pressmeddelande
19 februari 2021, 17:45

Sdiptech avyttrar den svenska hissverksamheten

Sdiptech AB (publ) har ingått avtal med TK Elevator Sweden AB (tidigare thyssenkrupp Elevators) om att avyttra den svenska hissverksamheten i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services. Den kontanta köpeskillingen uppgår totalt till 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis, varav Sdiptechs andelar i bolagen värderas till 154 miljoner SEK.

Sdiptechs svenska hissverksamhet specialiserar sig på renovering, modernisering och service av hissar i Stockholm. Affärsenheterna har ingått i Sdiptechs affärsområde Property Technical Services och uppvisade räkenskapsåret 2020 en omsättning om cirka 300 miljoner SEK och ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 15 miljoner SEK.

"Avyttringen går i linje med att koncentrera Sdiptechs tillväxt i affärsområdena Water & Energy och Special Infrastructure Solutions. Affären har skett i samsyn med grundare och ledning av våra svenska hissverksamheter. Hos TK Elevator, som är en av världens ledande hisskoncern, får verksamheterna ett nytt bra hem i form av en långsiktig ägare med stor industriell kompetens och många års erfarenhet inom hissområdet”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

Transaktionen i korthet

  • Den kontanta köpeskillingen för S:t Eriks Hiss AB, Stockholms Hiss- & Elteknik AB, KM Hiss & Portservice AB, Hisspartner i Stockholm AB och ManKan Hiss AB uppgår till totalt 233 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis.
  • Varav Sdiptech äger 51 procent av aktierna i S:t Eriks Hiss AB, KM Hiss & Portservice AB och Hisspartner i Stockholm AB, och
  • 95 procent av aktierna i Stockholms Hiss- & Elteknik AB och ManKan Hiss AB.
  • Avyttringen förväntas slutföras efter Konkurrensverkets godkännande under april 2021.
  • Information gällande slutförandet av avyttrandet kommer att meddelas så snart affären är avslutad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & Sustainability Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Detta är information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021, kl 17:45.

 

   Bilaga