Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 20, 2019 10:00 AM
20
February
2019
10:00

Sdiptech AB (publ) – Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

Pressmeddelande
20 februari 2019, 10:00

Sdiptech AB (publ) – Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter

Valberedningen kommer att föreslå årsstämman i Sdiptech AB (publ) den 13 maj 2019 att välja Birgitta Henriksson och Urban Doverholt som nya styrelseledamöter. Av nuvarande ledamöter föreslås Jan Samuelson, Ashkan Pouya, Johnny Alvarsson och Markus Sjöholm för omval. Saeid Esmaeilzadeh och Katarina Lundblad-Pinnekamp har avböjt omval. Jan Samuelson föreslås för omval som styrelsens ordförande.

Birgitta Henriksson är partner i Brunswick Group och styrelseledamot i Stillfront Group AB. Birgitta arbetar som rådgivare till styrelser och ledningar avseende bl.a. strategisk mediapositionering och kapitalmarknads-frågor. Hon har varit chef för Investor Relations och Corporate Communications vid D. Carnegie & Co AB och bl.a. arbetat med värderingsfrågor i samband med företagsförvärv hos Carnegie Investment Banking. Birgitta har en civilekonomexamen från Uppsala och Stockholms Universitet.

Urban Doverholt är styrelseordförande för SEM Group och vice ordförande i Säkerhetsbranschen, samt tidigare VD för ASSA AB inom Assa Abloy. Urban har även varit interim Skandinavienchef för Assa Abloy och chef för Global Services vid BAE Systems Hägglunds AB. Urban har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm samt vidareutbildningar vid IMD Lausanne, Schweiz.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Valberedningen består av Marcus Wahlberg (representerar Elementa Management) Ordförande i valberedningen, Saeid Esmaeilzadeh (representerar Serendipity Group AB), Magnus Skåninger (representerar Swedbank Robur Fonder), samt Jan Samuelson (ordförande i styrelsen).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com ,

eller via e-post till Valberedningen: valberedningen@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 10:00.

Bilaga