Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 28, 2022 4:00 PM
28
October
2022
16:00

Sdiptech AB (publ) - Valberedning för Sdiptech utsedd

Pressmeddelande
28 oktober 2022, 16:00

Valberedning för Sdiptech utsedd


Vid årsstämman den 18 maj 2022 gavs styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2022 och be dessa att utse ledamöter till en valberedning. I enlighet med detta har en valberedning inför årsmötet 2023 nu utsetts, bestående av:

  • Saeid Esmaeilzadeh
  • Helen Fasth Gillstedt (företrädare för Handelsbanken Fonder AB)
  • Caroline Sjösten (företrädare för Swedbank Robur Fonder)
  • Jan Samuelson (Styrelseordförande i Sdiptech)

Valberedningens uppgifter och riktlinjerna för utnämningen av dess ledamöter beskrivs på företagets webbplats, www.sdiptech.se.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman och görs också tillgängligt på bolagets webbplats.

Aktieägare som har synpunkter och förslag till valberedningen kan höra av sig via mejl till: valberedningen@sdiptech.com eller med post till bolagets adress:

Valberedningen
Sdiptech AB
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022, kl 16:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga