Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 9, 2020 8:00 AM
9
July
2020
8:00

Sdiptech AB (publ) Uppdatering med anledning av Covid-19

Pressmeddelande
9 juli 2020, 08:00

Uppdatering med anledning av Covid-19  

Sdiptech kan idag meddela att coronapandemins negativa effekter på bolagets verksamheter har fortsatt avta. Per den 8 juli levererar koncernen 95 procent av planerat ordervärde, en ökning från 90 procent för en månad sedan och 85 procent för drygt två månader sedan.

Coronapandemins inverkan på Sdiptechs orderleverans fortsätter att vara begränsade och har gradvis minskat den senaste månaden. För närvarande levereras cirka 95 procent av bolagets planerade ordrar, en ökning med 10 procentenheter från den 29 april.

”Samtidigt som de marknader vi verkar på gradvis öppnats upp har vi jobbat med att hitta nya sätt att kunna upprätthålla social distansering i arbetet. I vissa fall har detta påverkat effektiviteten, men tack vare bra ledarskap, vårt fokus på samhällsviktig infrastruktur och vår decentraliserade modell arbetar den absoluta majoriteten av våra affärsenheter idag med full leverans. Det här är vad vi vet nu, men med en omvärld som fortfarande är oviss är vi försiktiga med att uttala oss om läget framöver”, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech AB.


Nedan följer Sdiptechs leverans-KPI* uppdelat per land, avrundade värden:

  8 juli 2020 8 juni 2020 29 april 2020
Sverige 95 procent 90 procent 90 procent
Storbritannien 90 procent 80 procent 70 procent
Tyskland & Österrike 100 procent 95 procent 85 procent
Norge 100 procent 100 procent 100 procent
Totalt Sdiptech 95 procent 90 procent 85 procent

*Leverans-KPI definieras som levererat ordervärde i förhållande till planerat ordervärde

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank,
+468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 08:00.

 

Bilaga