Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 25, 2018 6:30 PM
25
May
2018
18:30

Sdiptech AB (publ) tecknar avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB

Pressmeddelande
25 maj 2018, 18:30

Sdiptech tecknar avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB

Sdiptech har per dagens datum tecknat avtal om förvärv av KSS Klimat- & Styrsystem AB. Detta förvärv utgör ett av de två intentionsavtal som Sdiptech tidigare kommunicerat. Förvärvet förväntas slutföras under de kommande veckorna.

KSS Klimat- & Styrsystem (KSS) konstruerar, programmerar, installerar och driftsätter styr- och övervakningssystem för fastighetsautomation, med fokus på styrning av inomhusklimat och ventilation. I tillägg till dessa nyinstallationer utför KSS även service och systemanpassningar på befintliga installationer. Under det senaste brutna räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till ca 88 miljoner kronor och rörelseresultatet till cirka 12 miljoner kronor.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"KSS har under många år uppvisat en fin tillväxt och vi ser ett välskött bolag med utsikter att fortsätta leverera fortsatt tillväxt. Fastighetsautomation är ett område som passar mycket väl in i Sdiptechs fokus på urban infrastruktur och det är ett segment inom infrastruktur som vi bedömer har god potential."

Sven-Olov Granlund, VD KSS, kommenterar:

"Vi är mycket glada över att i Sdiptech ha hittat en aktör som ser samma potential i KSS som vi själva gör. Deras långsiktighet passar väldigt väl in i vårt arbetssätt och vi ser fram emot att tillsammans få utveckla bolaget vidare under kommande år."


Bolaget värderas till 123,6 miljoner kronor vid övertagandet, och den totala köpeskilling inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fyra år kommer maximalt att uppgå till 155,7 miljoner kronor, vilket förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten. Vid slutförandet av förvärvet utbetalas 61,8 miljoner kronor kontant, medan resterande belopp kommer tas upp som en skuld i koncernens redovisning.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 18:30.