Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 25, 2022 8:30 AM
25
March
2022
8:30

Sdiptech AB (publ) - Sdiptech förvärvar Temperature Electronics och TEL UK

Pressmeddelande
25 mars 2022, 08:30

Sdiptech förvärvar Temperature Electronics och TEL UK

Sdiptech AB (publ) har förvärvat 91 procent av aktierna i Temperature Electronics Ltd och TEL UK Ltd (TEL), specialiserade på luftflödesstyrning och monitorer för laboratorier som kan minska energianvändningen med upp till 85 procent. TEL har en årlig omsättning på 5,2 miljoner GBP, med god lönsamhet.

TEL har över 50 års erfarenhet av att specialisera sig på design och tillverkning av elektronisk luftflödesstyrning och monitorer. TEL luftflödesmonitorer och -styrning fungerar i tusentals laboratorier över hela världen, vilket säkerställer en säker arbetsmiljö för laboratoriepersonal. Dragskåpets luftflödes- och rumsregulatorer hjälper också kunderna att minska energianvändningen med upp till 85 procent, samt övriga driftskostnader. Med ett växande behov av miljövänliga lösningar utvecklas TEL:s produktsortiment och tjänster för att möta denna efterfrågan, och introducerar energibesparande produkter för nya och befintliga laboratorier och andra industriella arbetsmiljöer.

"Vi är glada över att välkomna TEL till Sdiptech-gruppen. TEL:s luftflödes- och rumsregulatorer (VAV) kan inte bara minska kundernas koldioxidavtryck genom att erbjuda en energieffektiv lösning. Produkterna ger också en säker arbetsmiljö och ren luft för laboratoriepersonal som utsätts för potentiellt farliga ångor och ämnen. Produktens kvalitet, tillförlitlighet och tekniska höjd stöds av teknisk back-up och support. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med det duktiga teamet på TEL”, säger Anders Mattson, Head of Special Infrastructure Solutions på Sdiptech.

”Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech, vars vision att vara en drivande kraft mot hållbara samhällen går i linje med vår. Sdiptechs kunskaper inom både luft- och klimatkontroll samt BMS* värderas högt och är ytterligare en anledning till att vi tror att detta passar oss bra i vår fortsatta utveckling. Vi ser fram emot att arbeta med Sdiptech-teamet och är övertygade om att vi tillsammans kan fortsätta våra framsteg mot att vara världsledande inom luftflödesstyrning och monitorer”, säger Richard Eady, grundare och VD på TEL.
TEL är Sdiptechs tionde affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med mars 2022. Mer information om TEL finns på företagets hemsida: https://tel-uk.com/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 08:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

*Building Management System

Bilaga