Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 31, 2023 10:00 AM
31
March
2023
10:00

Sdiptech AB (publ) - Sdiptech förvärvar norska HeatWork

Pressmeddelande
31 mars 2023, 10:00

Sdiptech förvärvar norska HeatWork

Sdiptech AB (publ) har förvärvat HeatWork AS, en ledande tillverkare av mobila vattenburna värmelösningar. Bolaget omsätter cirka 120 MNOK med god lönsamhet.

HeatWork är ett globalt verksamt företag med huvudkontor och produktionsanläggning i Narvik, Norge. Företaget finns även i Sverige och Finland med försäljning och service. HeatWork har 20 års erfarenhet av att utveckla specialprodukter inom hydronisk uppvärmning. Dess mobila värmeverk är speciellt utformade för att möta behoven inom många användningsområden, såsom energiproduktion, jordbruk och trädgårdsodling, skadedjursbekämpning, konstruktion, krisberedskap och kommunalt vattenskydd. HeatWork har ett starkt fokus på innovativa, hållbara och kvalitativa lösningar, och tekniken bidrar till en betydande minskning av både energiförbrukning, kostnad och CO2-utsläpp.

"Vi är mycket glada över att välkomna HeatWork till gruppen. Bolaget har en gedigen kompetens inom sitt område och levererar en helhetslösning från idé och design till produktion, försäljning och eftermarknadstjänster. HeatWork levererar ett unikt och miljövänligt alternativ genom 100 procent hydronisk uppvärmning som är effektivare än konkurrerande teknik, med låg energianvändning och hög återvinningseffekt", säger Sarah Ström, affärsenhetschef inom Resource Efficiency på Sdiptech.

"HeatWork bidrar till en mer hållbar framtid för kommande generationer. Vi är glada över att bli en del av Sdiptech vars vision går i linje med detta. Sdiptechs kunskap inom såväl nischad infrastruktur som energilösningar värderas också högt och ytterligare en anledning till att vi tror att detta passar oss bra i vår fortsatta utveckling. Jag ser fram emot att följa HeatWorks resa och jag är övertygad om att teamet på HeatWork, tillsammans med stödet från Sdiptech kommer att ta bolaget till nästa nivå", säger Almar N. J. Markussen, grundare av HeatWork.

HeatWork är Sdiptechs andra affärsenhet i Norge och kommer att ingå i affärsområdet Resource Efficiency från och med mars 2023. Mer information om HeatWork finns på företagets hemsida: https://heatwork.com/sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com   
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023, kl 10:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga