Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 24, 2020 8:00 AM
24
July
2020
8:00

Sdiptech AB (publ) - Sdiptech förvärvar Alerter Group i UK

Pressmeddelande
24 juli 2020, 08:00

Sdiptech förvärvar Alerter Group 

Sdiptech AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i Alerter Group Ltd, ett brittiskt teknikföretag som tillhandahåller nödkommunikationssystem för funktionsnedsatta i Storbritannien och Irland.

Enligt statistik över brand & räddningsincidenter från 2019 skedde det cirka 150 000 brandolyckor i Storbritannien under året.1 Vikten av att kunna ta sig ut från en byggnad på ett snabbt och säkert sätt kan vara avgörande när det brinner. Precis som alla andra ska de som har en funktionsvariation vara trygga med att ha pålitliga och säkra varningssystem vid händelse av brand. Alerter Group är specialiserad på radiobaserade brandlarmsystem för döva och hörselskadade, radiobaserade räddningssystem för nödsituationer, samt andra anpassningsbara kommunikationssystem för så kallade högriskarbetsplatser. Företaget omsätter cirka 3 miljoner pund och har en god lönsamhet.

"Vi är mycket glada över att kunna välkomna Alerter Group till Sdiptech. Genom deras radiobaserade räddningssystem som skickar ut nödmeddelanden och möjliggör direktkommunikation med räddningspersonal, får funktionsnedsatta en bättre chans att ta sig ut från en brinnande byggnad. Därigenom kan fler liv räddas", säger Jakob Holm, VD för Sdiptech.

Alerter Group är Sdiptechs sjätte brittiska affärsenhet och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juli 2020.

”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med Haseldine-familjen och hela teamet på Alerter Group. Högkvalitativa och pålitliga brandlarmsystem är nödvändiga för att skapa säkra samhällen. Alerter Groups starka nisch och marknadsledande position inom branschen gör att de passar perfekt för oss", säger Anders Mattson, affärsområdeschef på Sdiptech.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl 08:00

1 UK Government: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/884271/fire-and-rescue-incident-dec19-hosb1120.pdfBilaga