Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 17, 2020 4:50 PM
17
April
2020
16:50

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Pressmeddelande
17 april 2020, 16:50

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisningen finns från och med idag den 17 april tillgänglig på bolagets hemsida www.sdiptech.se

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 16:50.


 

 

Bilaga