Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 29, 2019 10:00 AM
29
March
2019
10:00

Sdiptech AB (publ) - Proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering

Pressmeddelande
29 mars 2019, 10:00

Sdiptech AB (publ) - Proforma-siffror enligt ny struktur för segmentrapportering

Som tidigare meddelats (se Bokslutskommuniké sidan 9) kommer Sdiptech att från första kvartalet 2019 rapportera i enlighet med följande struktur för bolagets affärsområden:

  • Water & Energy
  • Special Infrastructure Solutions
  • Property Technical Services

Proforma-siffror för de fyra senaste rapporterade kvartalen (från och med första kvartalet 2018 till och med fjärde kvartalet 2018) enligt den nya segmentrapporteringen, för kvarvarande verksamheter, finns nu tillgängliga i bifogat dokument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 10:00.

 

Bilagor