Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 24, 2023 3:45 PM
24
August
2023
15:45

Sdiptech AB (publ) har framgångsrikt emitterat hållbarhetslänkade obligationer om 600 miljoner kronor

Pressmeddelande

24 augusti 2023, 15:45

Sdiptech AB (publ) har framgångsrikt emitterat hållbarhetslänkade obligationer om 600 miljoner kronor

Sdiptech AB (publ) (“Sdiptech”) har emitterat seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta om 600 miljoner kronor under ett ramverk om 1 000 miljoner kronor (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 4,90% och förfaller i augusti 2027. Obligationsemissionen attraherade mycket stor efterfrågan från framför allt nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad. Sdiptech avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Emissionslikvikden från Obligationsemissionen kommer att användas för förvärv och investeringar. Däremot kommer Sdiptech i närtid reducera dragningarna under befintliga lånefaciliteter.

Vi är mycket nöjda över att ha etablerat Sdiptech på den nordiska obligationsmarknaden och över den positiva respons vi har fått från obligationsinvesterare. Tillgången till obligationsmarknaden kommer att diversifiera och utöka vår finansiering. Över tid kan det också öka våra möjligheter att ta till vara på attraktiva affärsmöjligheter och att fortsätta växa vår EBITA*, såväl organiskt som genom förvärv, i enlighet med våra finansiella mål ”, säger Bengt Lejdström, CFO för Sdiptech.

"Vårt största bidrag till samhället sker genom våra affärsenheters lösningar. Den hållbarhetslänkade Obligationsemissionen är en ytterligare bekräftelse på vårt engagemang för att uppnå våra hållbarhetsmål och minska alla våra affärsenheters koldioxidutsläpp. Det stora intresset från investerare är ett bevis för oss på att vårt fokus på hållbarhetshöjande aktiviteter är värdeskapande”, säger My Lundberg, Head of Sustainability & IR på Sdiptech.

Nordea har agerat Global Coordinator och Joint Bookrunner och Carnegie Investment Bank har agerat Joint Bookrunner i transaktionen. Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare till Sdiptech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl 15:45.

Bilaga