Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
February 18, 2019 6:00 PM
18
February
2019
18:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Water Treatment Products Limited i Storbritannien

Pressmeddelande
18 februari 2019, 18:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Water Treatment Products Limited i Storbritannien

Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i Water Treatment Products Limited och deras holdingbolag Water Treatment Products Holdings Limited.

Water Treatment Products är ett ledande företag inom tillredning och tillverkning av kemiska produkter för vattenrening i Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 9,4 miljoner pund och har ett rörelseresultat om cirka 2,5 miljoner pund.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

”Water Treatment Products har en stark ställning på den brittiska marknaden för vattenreningskemikalier, och tillhandahåller produkter till ett stort antal kunder över en mängd olika slutkundsegment. De har etablerat denna position genom att kombinera högkvalitativa produkter med omfattande teknisk rådgivning och support till sina kunder. Marknaden för vattenrening visar på stadig tillväxt och vi förväntar oss att detta kommer fortsätta då vattenbrist blir ett allt större problem i samhället. Water Treatment Products Ltd är ett bra tillskott till Sdiptechs erbjudande inom affärsområdet Water & Energy.

Vi välkomnar grundare och VD, Tim Carter och hans team till Sdiptech koncernen och ser fram emot att växa bolaget tillsammans med dem.”

Vid förvärvet värderas företaget till 15,9 miljoner pund, varav 10,3 miljoner pund betalas på tillträdesdagen. Den slutgiltiga köpeskillingen, vilken regleras i slutet av en earn-out-period, kommer att ligga på mellan 10,3 och 23,1 miljoner pund beroende på bolagets resultatutveckling under earn-out-perioden. En slutgiltig total köpeskilling som är högre än det nuvarande värdet på 15,9 miljoner pund förutsätter en högre resultatnivå än nuvarande nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 18:00.

 

Bilaga