Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 31, 2017 5:45 PM
31
October
2017
17:45

Sdiptech AB (publ) förvärvar Tello Service Partner AB

Pressmeddelande
31 oktober 2017, 17:45

Sdiptech förvärvar Tello Service Partner AB

Sdiptech förvärvade per dagens datum samtliga aktier i Tello Service Partner AB.

Tello Service Partner är specialiserat på ommålning av tak samt installation av personskydd på tak. Tello kommer att ingå i Sdiptechs verksamhetsområde Tailored installations. Bolaget har ett brutet räkenskapsår och under räkenskapsåret 2016/2017 uppgick nettoomsättningen till cirka 32 Mkr.


Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Med Tello kompletterar vi vår renoveringsverksamhet med ett nischat servicebolag med stark närvaro i Stockholmsregionen. Bolagets fokus på renoveringsmarknaden skapar icke-cykliska intäkter över tid eftersom exponeringen mot nybyggnation är liten. Genom att även introducera Tello för vår befintliga kundstock kan bolagets verksamhet växa ytterligare."


Daniel Bergman, VD Tello Service Partner, kommenterar:

"Vi är väldigt glada att bli en del av Sdiptech och ser stora möjligheter för Tello Service Partner som kan realiseras med koncernens resurser och kunskap. Med hjälp av Sdiptech kan vi bredda vår kundbas inom fastighetssegmentet och få stöd för den fortsatta affärsutvecklingen."


Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 1.105 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 152 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens resultat för övriga bolag baserat på deras utfall de senaste fyra kvartalen. Total köpeskilling, inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fem år, kommer maximalt att uppgå till 69,3 Mkr. Vid dagens förvärv utbetalades 30,9 Mkr kontant, medan resterande belopp kommer tas upp som en skuld i koncernens redovisning.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 17:45.