Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 13, 2022 2:30 PM
13
May
2022
14:30

Sdiptech AB (publ) förvärvar Resource Data Management Ltd

Pressmeddelande
13 maj 2022, 14:30

Sdiptech förvärvar Resource Data Management Ltd

Sdiptech AB (publ) har förvärvat aktierna i Resource Data Management Ltd, specialiserat på styrning och övervakning av kyla samt byggnadsledningssystem.

Resource Data Management (”RDM”) är en specialiserad produktleverantör inom styrning och kontroll av kyla samt byggnadsledningssystem (BMS*). RDM har byggt upp en globalt stark position inom dagligvaruhandeln med kunder som t.ex. stora livsmedelskedjor i Storbritannien, USA och Asien. Produkterna används i livsmedlens hela värdekedja och är kända för både hög prestanda och förmåga att minska energiförbrukningen. Alla produkter, hårdvara och mjukvara utvecklas och tillverkas i egen regi. RDM har sitt huvudkontor i Glasgow och har en årlig omsättning på 14 miljoner GBP och ett rörelseresultat före skatt på 3,5 miljoner GBP.

”RDM är ett intressant tillskott till Sdiptechs verksamhet inom kyla, luft och klimatkontroll. Kundsegment och teknologi kompletterar vår nuvarande marknad och erbjudanden och vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med det duktiga teamet på RDM”, säger Anders Mattson, Head of Special Infrastructure Solutions på Sdiptech.

"Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech. Sdiptech koncernens kunskap och närvaro inom både luft- och klimatkontroll samt byggnadsledningssystem värderas högt och är ytterligare en anledning till att vi tror att detta passar oss bra i vår fortsatta utveckling. Vi ser fram emot att arbeta med både det centrala teamet och våra nya kollegor i branschen inom Sdiptech”, säger Andrew Chandler, grundare och VD på RDM.

RDM är Sdiptechs elfte affärsenhet i Storbritannien och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med maj 2022. Mer information om RDM finns på bolagets hemsida: https://www.resourcedm.com/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 13 maj 2022 kl 14.30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

* Building Management Systems

 

Bilaga