Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
December 18, 2018 1:00 PM
18
December
2018
13:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Pure Water Scandinavia AB

Pressmeddelande
18 december 2018, 13:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Pure Water Scandinavia AB

Sdiptech har idag förvärvat samtliga aktier i Pure Water Scandinavia AB.

Pure Water Scandinavia är ett ledande produktbolag i nischen ultrarent vatten. Bolagets produkter används av bland andra energibolag, sjukhus och laboratorier. Bolaget omsätter cirka 32 MSEK med god lönsamhet och genom förvärvet utvidgar Sdiptech-koncernen sitt erbjudande inom området vattenrening. 

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:
"Pure Water Scandinavias lösningar fyller en viktig funktion i verksamheter där krav på rent vatten är särskilt höga, exempelvis i turbiner i biovärmeverk och i kliniska miljöer. Denna marknad förväntas öka i takt med ökade regulatoriska krav och fortsatt utvidgning av infrastruktur och sjukvårdssystem. Som ett bolag fokuserat på infrastruktur ska vi ta en tydlig plats i utvecklingen mot mer hållbara välfärdssamhällen och förvärvet av Pure Water Scandinavia är ett fint tillskott i detta arbete.”


Lars Wiklund, VD Pure Water Scandinavia AB, kommenterar:
"Med Sdiptech i ryggen kan vi ta nästa steg i vår expansion och vi ser fram emot att etablera våra produkter för framställning av ultrarent vatten på en internationell marknad”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com  

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.


Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 13:00.

Bilaga