Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
December 29, 2017 6:00 PM
29
December
2017
18:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar Multitech Site Services Limited

Pressmeddelande
29 december 2017, 18:00

Sdiptech förvärvar Multitech Site Services Limited

Sdiptech ingick per dagens datum avtal om förvärv av samtliga aktier i Multitech Site Services Limited. Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2018.

Multitech tillhandahåller tillfällig infrastruktur med ett primärt fokus på storstadsregionen i London. Företaget erbjuder tjänster till byggarbetsplatser innefattande tillfällig el, data, VVS, brandsäkerhet, evakuering och bränsleförsörjning. Under räkenskapsåret som avslutades 31/10 2017 uppgick nettoomsättningen till cirka 10,4 miljoner pund och rörelseresultatet till cirka 1,9 miljoner pund.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Multitech har under många år levererat framgångsrika projekt inom temporär infrastruktur. Bolagets fokus är väl linjerat med Sdiptechs, med en bra mix av kunder inom både offentlig och privat sektor. Med förvärvet av Multitech tar vi också ett ytterligare steg i vår strategi att expandera till London och Storbritannien."

Guy Scilly, VD Multitech Site Services, kommenterar:

"Jag är väldigt glad att välkomna Sdiptechkoncernen som nya ägare till Multitech. Jag gillar deras affärsfilosofi och de gemensamma värderingar som vi delar. Jag tror utan tvekan att deras kompetens och nätverk kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt för verksamheten framöver."


Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis före ännu ej slutförda förvärv uppgår till cirka 1.169 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 153 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens resultat för övriga bolag baserat på deras utfall de senaste fyra kvartalen. Bolaget värderas till 11 miljoner pund vid övertagandet, och den totala köpeskilling inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fyra år kommer maximalt att uppgå till 14,3 miljoner pund, vilket förutsätter en fortsatt mycket god tillväxt i verksamheten.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 18:00.