Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
October 28, 2022 12:36 PM
28
October
2022
12:36

Sdiptech AB (publ) förvärvar Industrial Metal Products Inc i USA

Pressmeddelande
28 oktober 2022, 11:00

Sdiptech förvärvar Industrial Metal Products Inc i USA


Sdiptech AB (publ) har förvärvat samtliga tillgångar i Industrial Metal Products Inc (IMP), som är specialiserat på nischade produkter för vägunderhåll i USA. IMP är Sdiptechs första förvärv i USA och ett tilläggsförvärv till Hilltip Oy och dess dotterbolag Hilltip Inc.

Industrial Metal Products Inc, beläget i Fort Wayne Indiana, är en ansedd aktör på den amerikanska marknaden när det gäller design, tillverkning och installation av nischprodukter och utrustning anpassad för pickuper och små lastbilar. Kollegorna, produkterna, leveranskedjan och tillverkningen kommer att bli värdefulla tillgångar för Hilltips fortsatta expansion i USA.

"IMP är ett välskött företag och vi är glada över att välkomna det exceptionella teamet till Sdiptech. IMP adderar kritiska funktioner för oss, för att möta efterfrågan i USA på Hilltips produkter. Förvärvet är ett bra exempel på hur affärsenheter i Sdiptech-koncernen stöttas för att accelerera tillväxten" säger Anders Mattson, chef för affärsområde Special Infrastructure Solutions på Sdiptech.

Tillgångarna i Industrial Metal Products Inc, som en del av Hilltip Group, passar bra ihop med Sdiptechs strategiska fokus på verksamheter och produkter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Förvärvet kommer att ha en begränsad effekt på koncernens resultat och kommer att ingå i Hilltip Group, som ingår i affärsområdet Special Infrastructure Solutions, från och med oktober 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com   
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022, kl 11:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 200 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga