Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
June 1, 2022 4:00 PM
1
June
2022
16:00

Sdiptech AB (publ) förvärvar e-l-m Kragelund A/S i Danmark

Pressmeddelande
1 juni 2022, 16:00

Sdiptech förvärvar e-l-m Kragelund A/S i Danmark

Sdiptech AB (publ) har förvärvat 80 procent av aktierna i e-l-m Kragelund A/S, specialiserat på gaffeltruck tillbehör. E-l-m Kragelund A/S är Sdiptechs första förvärv i Danmark.

E-l-m Kragelund A/S (”ELM”) utvecklar och tillverkar innovativa redskap för gaffeltruckar. Kunder är trucktillverkare och distributörer över hela Europa och USA, som riktar sig till transport-, logistik- och lagerindustrin. ELM är känt på marknaden för hög kvalitet och för produktinnovation som bidrar till effektivare och säkrare godshantering. ELM har sitt huvudkontor i Kragelund, nära Horsens, Danmark, och har ett rörelseresultat på ca. 32 miljoner DKK.

”Den underliggande marknaden för effektiva materialhanteringslösningar växer stadigt och drivs av ökande e-handel och global handel. ELM:s högkvalitativa produkter ger dem en bra position att dra fördel av den underliggande tillväxten. Vi ser fram emot att utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med det duktiga teamet på ELM”, säger Anders Mattson, Head of Special Infrastructure Solutions på Sdiptech.

“ELM fokuserar på integrerade redskap, som har längre livslängd, högre lastkapacitet och ger både bättre sikt och flexibilitet för gaffeltrucksföraren jämfört med standardredskap. Detta leder i slutändan till säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen, eftersom föraren kan köra med bättre sikt och på ett mer flexibelt sätt. Vi är mycket glada över att bli en del av Sdiptech, vilka som långsiktiga ägare erbjuder oss ytterligare resurser och expertis för att vidareutveckla vårt produktsortiment och tjänster.”, säger Olav Bröchner, ägare och VD på ELM.

ELM är Sdiptechs första affärsenhet i Danmark och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juni 2022. Mer information om ELM finns på bolagets hemsida: https://e-l-m.com/en/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, CEO, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 1 juni 2022 kl 16.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga