Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 5, 2017 3:45 PM
5
July
2017
15:45

Sdiptech AB (publ) förvärvar AVA Monitoring

Pressmeddelande
5 juli 2017, 15:45

Sdiptech förvärvar AVA Monitoring

Sdiptech förvärvade per dagens datum samtliga aktier i AVA Monitoring AB.

AVA Monitoring utvecklar och säljer helautomatiska och molnbaserade mätsystem för övervakning av vibrationer och buller i samband med infrastrukturprojekt. Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 28 Mkr.

Jakob Holm, VD Sdiptech AB, kommenterar:

"Med AVA Monitoring tillförs Sdiptech ett välskött produktbolag med teknologi i framkant på marknaden för vibrationsmonitorering. Bolagets övervakningsprodukter fyller en central funktion vid anläggningsarbeten och sprängningar för att minimera inverkan på omgivande infrastruktur och fastigheter."

Owe Källström, VD AVA Monitoring, kommenterar:

"Vi är väldigt glada att få Sdiptech som ägare och ser stora möjligheter för AVA Monitoring. Vår verksamhet passar väldigt väl in i Sdiptechs fokus på urban infrastruktur. Vi har flera naturliga samarbetspartners bland koncernens befintliga bolag som vi kan växa med, både i Sverige och internationellt."


Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till cirka 1.043 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 163 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens senaste årsbokslut. Total köpeskilling, inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fem år, förväntas uppgå till 34 Mkr. Vid dagens förvärv utbetalades 21 Mkr kontant, medan resterande belopp kommer tas upp som en skuld i koncernens redovisning.


Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl. 15:45.