Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 26, 2024 11:00 AM
26
March
2024
11:00

Sdiptech AB (publ): Förslag från Valberedningen

Pressmeddelande
26 mars 2024, 11:00

Sdiptech AB (publ): Förslag från Valberedningen

Valberedningen i Sdiptech AB (publ) har beslutat att lämna följande förslag till beslut vid årsstämman den 22 maj 2024:

  • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter (ink. ordförande) utan suppleanter
  • Omval av styrelseordförande: Jan Samuelsson
  • Omval av styrelseledamöter: Johnny Alvarsson och Birgitta Henriksson
  • Valberedningen föreslår att Kristina Schauman och Joakim Landholm väljs till nya styrelseledamöter, båda är oberoende i förhållande till Sdiptech och dess ledande befattningshavare och oberoende i förhållande till större aktieägare

Kristina Schauman, född 1965, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Kristina har tidigare varit CFO för bland annat OMX AB, Carnegie Investment Bank AB och Apoteket AB, samt Finanschef på Investor AB. Idag driver hon en egen konsultfirma, och är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Afry AB, BEWi ASA, Coor Service Management AB, Ahlstrom Oyi och Ellos Group AB, samt styrelseledamot i Viaplay Group AB.
Aktieinnehav i Sdiptech AB: 0 aktier

Joakim Landholm, född 1969, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Joakim har sedan februari 2022 en nyckelroll inom SKF som Senior Vice President Group Operations och Chief Sustainability Officer. Joakim har före sin nuvarande roll en bakgrund från ett flertal ledande positioner som VD för Hector Rail, Chief Commercial Officer på Scandinavian Airlines AB samt Codan/Trygg Hansa, General Electric och Accenture.
Aktieinnehav i Sdiptech AB: 2 943 aktier (direkt och via bolag)

Om valberedningens förslag godkänns vid årsstämman kommer 40 procent av styrelseledamöterna, liksom tidigare, bestå av kvinnor.

Valberedningen består av tre ledamöter, och styrelsens ordförande är adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten:

  • Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, utsedd av Handelsbanken Fonder AB
  • Ashkan Pouya, ledamot i valberedningen
  • Caroline Sjösten, ledamot i valberedningen, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Jan Samuelsson, adjungerad ledamot i valberedningen

Information om valberedningens yttrande och det fullständiga förslaget kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida den 19e april när kallelsen till årsstämman publiceras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024, kl 11:00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 5 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga