Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
September 29, 2023 5:30 PM
29
September
2023
17:30

Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal röster

Pressmeddelande
29 september 2023, 17:30

Förändring av antal röster i Sdiptech AB (publ)

Per den 29 september 2023 uppgår antalet röster i Sdiptech AB (publ) till 52 557 938.

Antalet röster har minskat under september till följd av att bolaget genomfört en omvandling av 576 000 aktier av serie A till 576 000 aktier av serie B efter inkommen begäran från en aktieägare, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 september 2023. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter omvandlingen till 52 557 938.

Efter omvandlingen uppgår antal aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till följande:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal Preferensaktier Antal aktier, totalt Antal röster,
totalt
Före omvandlingen 2 000 000 35 991 938 1 750 000 39 741 938 57 551 348
Efter omvandlingen 1 424 000 36 567 938 1 750 000 39 741 938 52 557 938

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2023, kl. 17:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga