Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
August 31, 2022 5:30 PM
31
August
2022
17:30

Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Pressmeddelande
31 augusti 2022, 17:30

Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Per den 31 augusti 2022 uppgår antalet aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till 37 351 348 aktier och 55 351 348 röster.

Antalet aktier och röster i bolaget har ökat under augusti till följd av en apportemission av aktier till säljare av Resource Data Management Ltd. Apportemissionen presenterades i pressmeddelande den 5 juli 2022. Totalt sett emitterades 21 321 aktier av serie B, vilket medförde att bolaget tillförts 6,17 miljoner kr i eget kapital. Det totala utestående antalet aktier av serie B efter apportemissionen uppgår till 33 601 348.

Efter apportemissionen uppgår antal aktier och röster i Sdiptech AB (publ) enligt följande tabell:

                                Antal                     Antal                     Antal                      Antal aktier          Antal röster

                                A-aktier                B-aktier                Preferensaktier     Totalt                    Totalt                     

Före emission          2 000 000            33 580 027          1 750 000              37 330 027           55 330 027

Efter emission         2 000 000            33 601 348          1 750 000               37 351 348           55 351 348

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022, kl 17:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.