Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 31, 2023 5:30 PM
31
March
2023
17:30

Sdiptech AB (publ) - Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Pressmeddelande
31 mars 2023, 17:30

Förändring av antal aktier och röster i Sdiptech

Per den 31 mars 2023 uppgår antalet aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till 39 741 938 aktier och 57 741 938 röster.

Antalet aktier och röster har ökat under mars till följd av en nyemission efter lösen av teckningsoptioner, om 190 590 B-aktier, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 3 mars 2023. Bolaget har, genom den nyemissionen, tillförts 14,3 miljoner kronor och aktiekapitalet har ökat med 4 765 kronor till 993 548,45 kronor.

Efter nyemissionen uppgår antal aktier och röster i Sdiptech AB (publ) till följande:

  Antal A-aktier Antal B-aktier Antal Preferensaktier Antal aktier, totalt Antal röster, totalt
Före emissionen 2 000 000 35 801 348 1 750 000 39 551 348 57 551 348
Efter emissionen 2 000 000 35 991 938 1 750 000 39 741 938 57 741 938

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023, kl. 17:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

 

Bilaga