Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 3, 2023 5:00 PM
3
November
2023
17:00

Sdiptech AB (publ) - Delar av ledningen i Sdiptech AB (publ) säljer aktier för att täcka skatteskuld

Pressmeddelande
3 november 2023, 17:00

Delar av ledningen i Sdiptech AB (publ) säljer aktier för att täcka skatteskuld

Idag meddelar Sdiptech att delar av bolagets ledningsgrupp har sålt B-aktier för att täcka skatteskuld.

I och med lösen av tidigare teckningsoptionsprogram, vilka har resulterat i beskattning av innehavarna, så har vissa optionsinnehavare ur ledningen nu sålt ett antal aktier för att täcka dessa skatteinbetalningar. Totalt omfattar det 59 000 B-aktier, vars fördelning anges i kommande insynsrapportering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2023, kl 17:00.

Bilaga