Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
July 5, 2022 3:00 PM
5
July
2022
15:00

Sdiptech AB (publ) beslutar om apportemission av aktier till säljare av Resource Data Management Ltd

Pressmeddelande
5 juli 2022, 15:00

Sdiptech beslutar om apportemission av aktier till säljare av Resource Data Management Ltd

Sdiptech AB (publ) förvärvade den 13 maj 2022 aktierna i Resource Data Management Ltd (”RDM”), specialiserat på styrning och övervakning av kyla samt byggnadsledningssystem. I samband med förvärvet erbjöds säljare av bolaget att teckna nyemitterade B-aktier i Sdiptech AB (publ), som en del av den totala likviden.

Sdiptechs styrelse har idag beslutat om emission av 21 321 nya stamaktier av serie B till säljaren av RDM, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 533,025 kronor. Värdet på aktierna har beräknats till totalt GBP 500.000, vid förvärvstillfället motsvarande 6.170.510,61 kronor eller 289,41 kronor per aktie. Betalningen har skett genom apport av aktier i RDM till ett motsvarande värde.

Det totala antalet B-aktier i Sdiptech ökar därmed med 21 321 från 33 580 027 till 33 601 348. Det totala antalet röster i Sdiptech ökar därmed med 21 321 från 55 330 027 till 55 351 348.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 5 juli 2022 kl 15.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga