Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 17, 2018 6:00 PM
18
January
2018
18:00

Sdiptech AB (publ) avyttrar InsiderLog från sin supportverksamhet till Euronext

Pressmeddelande
17 januari 2018, 18:00

Sdiptech avyttrar InsiderLog från sin supportverksamhet till Euronext

Sdiptechs dotterbolag S. Legal AB har sålt 80 procent av aktierna i det helägda bolaget InsiderLog AB till Euronext. för en kontant köpeskilling om 5,8 miljoner euro samt en tilläggsköpeskilling baserad på framtida resultatutveckling. 

S. Legal AB sorterar in under Sdiptechs supportverksamhet. I supportverksamheten, som är en mindre del av Sdiptech, bedrivs rådgivande tjänster inom exempelvis juridik, förvärv, kommunikation och rekrytering. Inom supportverksamheten ryms i vissa fall utveckling av produkter som syftar till att förenkla kundernas verksamhet och InsiderLog är en sådan produkt

Under slutet av 2016 inleddes utvecklingen av den molnbaserade mjukvaran InsiderLog för att underlätta hanteringen av insiderinformation och loggböcker i noterade bolag, vilket komplicerades när EU:s nya marknadsmissbruksförordning MAR trädde i kraft. Produkten lanserades i december 2016 och har på ett drygt år fått fler än 170 börsbolag, banker och advokatbyråer som kunder. Inför försäljningen har verksamheten och tillgångarna rörande InsiderLog flyttats över från S. Legal AB till ett nybildat bolag.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Som en del av Sdiptechs supportverksamheten har teamet som ansvarar för legala tjänster utvecklat InsiderLog för att förenkla sina kundernas verksamhet. Just denna produkt har funnit en ny ägare som ser potentialen att utveckla den vidare på europeisk basis. Sdiptech AB har via dotterbolag ett ägande om 36 procent i InsiderLog och detta var en bra möjlighet att avveckla detta ägande till en god avkastning. Denna typ av produktutveckling och transaktion är positiv för Sdiptech, men ligger samtidigt utanför koncernens kärnverksamhet och utgör därmed inte huvudfokus för koncernen."

Euronext är en ledande paneuropeisk börs med närmare 1 300 noterade bolag på sina marknader. Euronext bildades år 2000 och inkluderar idag börserna i Paris, Bryssel, Amsterdam och Lissabon.

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2018 kl. 18:00.