Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 24, 2024 3:15 PM
24
January
2024
15:15

Sdiptech AB (publ) - Sdiptech förvärvar brittiska JR Industries

Pressmeddelande

24 januari 2024, 15:15

Sdiptech förvärvar brittiska JR Industries

Sdiptech AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i det brittiska bolaget JR Industries Ltd, en ledande brittisk nischtillverkare av rulljalusidörrar för kommersiella fordon. Bolaget har en årlig EBIT på cirka 4,5 miljoner GBP.

JR Industries grundades 1970 och har sitt huvudkontor i Caerphilly, Wales, och har etablerat sig som en ledande tillverkare av rulljalusidörrar för kommersiella fordon i Europa. Företaget erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda produkter som ökar effektiviteten och säkerheten vid på- och avlastning av varor från fordon. Detta inkluderar utveckling av robusta rulljalusidörrslösningar och flexibla skiljeväggar för kylfordon som är anpassningsbara till olika konfigurationer.

JR Industries marknad har en stabil underliggande tillväxt som drivs av elektrifiering av leveransfordon, den pågående ökningen av e-handel och en ökande trend inom anpassning av fordonsflottor som syftar till att förbättra den operativa effektiviteten.

"Vi är väldigt glada över att kunna välkomna JR Industries till Sdiptech-koncernen. Företaget är känt som en ledande tillverkare av rulljalusidörrar för kommersiella fordon och spelar en viktig roll för att förbättra effektiviteten i logistikfordonsverksamheten. Deras dominerande marknadsposition i Storbritannien är ett bevis på deras starka engagemang för kvalitet och innovation", säger Johan Lahiri, affärsenhetschef på Sdiptech.

"Vi ser mycket fram emot vårt nya partnerskap. De omfattande resurser, kunskap och stöd som Sdiptech erbjuder lägger en stark grund för att ta JR Industries till nya höjder", säger Len Smith, VD för JR Industries.

JR Industries kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med januari 2024. Sdiptech betalar 25,6 miljoner GBP på tillträdesdagen, vilket finansieras med egna medel och befintlig kreditfacilitet. Den slutliga köpeskillingen, som regleras i slutet av en fyraårig tilläggsköpeskillingsperiod, är beroende av bolagets resultatutveckling.

Mer information om JR Industries finns på bolagets hemsida: https://www.jrindustries.co.uk/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2024, kl 15:15.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga